123
PVN tổ chức hội nghị thăm dò, khai thác năm 2019 - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

PVN tổ chức hội nghị thăm dò, khai thác năm 2019

Thứ Năm, 14/03/2019, 17:30 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 14-3, tại TP Vũng Tàu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thăm dò, khai thác dầu khí năm 2019. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các tham luận của các ban chuyên môn, DN thành viên của PVN như: Vietsovpetro, PVEP... trong đó tập trung đánh giá công tác tìm kiếm, thăm dò năm 2018, tình hình đầu tư và kết quả tìm kiếm thăm dò giai đoạn 2011-2018; định hướng tìm kiếm thăm dò các năm tiếp theo; Thực trạng và giải pháp tối ưu nguồn nhân lực thăm dò khai thác, các khó khăn và kiến nghị.

Giai đoạn 2019-2020 và những năm tiếp theo, PVN xác định mục tiêu gia tăng trữ lượng trong nước từ 10-15 triệu tấn quy dầu/năm. Đây là thách thức lớn trong bối cảnh nguồn đầu tư từ các công ty dầu khí nước ngoài vào Việt Nam chưa phục hồi. Sản lượng khai thác tại các mỏ hiện đang suy giảm khá nhanh, phần lớn các mỏ đã phát hiện là các mỏ nhỏ. 

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, PVN đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành cần sớm xem xét sửa đổi Luật Dầu khí theo hướng khuyến khích, thu hút đầu tư, đồng thời có cơ chế chính sách phù hợp để có thể phát triển các mỏ nhỏ cận biên... 

Năm 2018, PVN đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch thăm dò, khai thác; gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 12,34 triệu tấn quy dầu.

PHAN HÀ

;
.