123
Tình hình sản xuất, kinh doanh của PVN tiếp tục khả quan - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Tình hình sản xuất, kinh doanh của PVN tiếp tục khả quan

Thứ Sáu, 07/12/2018, 16:44 [GMT+7]
In bài này
.

* Năm 2018, Vietsovpetro dự kiến đạt doanh thu hơn 2,34 tỷ USD

Theo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), sản lượng khai thác dầu khí 11 tháng qua đạt 22,1 triệu tấn, vượt 5,4% so với kế hoạch 11 tháng và bằng 96,8% kế hoạch năm. Cụ thể, sản lượng khai thác dầu 11 tháng đạt 12,84 triệu tấn, vượt 5,6% so với kế hoạch 11 tháng. Sản lượng khai thác khí 11 tháng đạt 9,26 tỷ m3, vượt 5,2% kế hoạch 11 tháng.

Bên cạnh hoạt động khai thác dầu khí, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh khác của PVN đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Cụ thể, sản xuất điện 11 tháng đạt 18,99 tỷ kWh. Sản xuất phân đạm 11 tháng đạt 1,477 triệu tấn, vượt 5,2% kế hoạch. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn 11 tháng đạt 8,53 triệu tấn.

Trong 11 tháng qua, với hoạt động sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch, cộng với giá dầu bình quân cao hơn mức giá kế hoạch, tổng doanh thu toàn Tập đoàn 11 tháng đạt 542.344 tỷ đồng, vượt 16,8% so với kế hoạch 11 tháng và vượt 2,2% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 11 tháng đạt 108.122 tỷ đồng, vượt 46,5% kế hoạch cả năm.

Đặc biệt, tính đến hết tháng 11-2018, nhiều đơn vị thành viên của PVN cũng đã về đích trước kế hoạch. Cụ thể, PVN có 3 đơn vị hoàn thành vượt mức từ 30-63% kế hoạch cả năm ở các chỉ tiêu tài chính hợp nhất là tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, nộp ngân sách Nhà nước, bao gồm: Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas) và Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans). 2 đơn vị hoàn thành vượt mức trên 30% kế hoạch cả năm về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế hợp nhất, gồm: Tổng Công ty CP Bảo hiểm Dầu khí (PVI) và Công ty CP Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC).

* Ông Hoàng Phúc Long, Phó Chánh Văn phòng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro cho biết: Tại kỳ họp lần thứ 50 Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro diễn ra tại TP.Vũng Tàu ngày 6-12, Vietsovpetro đã xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019 như sau: Về khai thác dầu khí, bảo đảm khai thác an toàn 3,1 triệu tấn dầu/condensate; sản lượng khí thiên nhiên đạt 117,79 triệu m3, thu gom và cung cấp vào bờ 186,73 triệu m3 khí từ lô 09-1. Trong công tác tìm kiếm thăm dò tại lô 09-1, dự kiến khoan 8 giếng thăm dò thẩm lượng với 36.774m khoan. Ngoài ra, khoan và thử vỉa giếng CT-7X tại lô 09-3/12, giếng CV-2X tại lô 16-1/15... Năm 2019, Vietsovpetro dự kiến đạt doanh thu 1,62 tỷ USD, nộp ngân sách Nhà nước 752,9 triệu USD, lợi nhuận phía Việt Nam 119,7 triệu USD và lợi nhuận phía Liên bang Nga 115 triệu USD.  

Theo lãnh đạo Vietsovpetro, từ đầu năm 2018 đến nay,  mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng với sự nỗ lực của tập thể lao động quốc tế, Vietsovpetro đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.  Dự kiến đến cuối năm 2018, Vietsovpetro đạt doanh thu hơn  2,34 tỷ USD, nộp ngân sách Nhà nước 1,136 tỷ USD. Lợi nhuận phía Nga 200,64 triệu USD, phía Việt Nam 208,84 triệu USD.  

PHAN HÀ

;
.