123
Việc giải quyết các thủ tục cho các dự án đầu tư còn chậm - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Việc giải quyết các thủ tục cho các dự án đầu tư còn chậm

Thứ Tư, 10/10/2018, 18:23 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 10-10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp cho ý kiến về dự thảo báo cáo giám sát chuyên đề “Việc giải quyết các thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh”.

Theo đó, từ ngày 5-9 đến 26-9, đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã giám sát trực tiếp các cơ quan, đơn vị gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở KHĐT, Sở Xây dựng, Sở TNMT, Sở Du lịch, Sở Công thương, Ban quản lý các KCN, UBND TX.Phú Mỹ, UBND huyện Xuyên Mộc, UBND huyện Châu Đức, UBND TP.Vũng Tàu; giám sát qua báo cáo của UBND TP.Bà Rịa, UBND huyện Long Điền, UBND huyện Đất Đỏ.

Kết quả giám sát cho thấy, việc giải quyết các TTHC về cơ bản đã thực hiện đúng thời gian, trình tự, thủ tục theo quy định. Qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác thực hiện các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, góp phần duy trì và cải thiện vị trí xếp hạng đối với Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh trong thời gian qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải quyết các TTHC đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết hoặc trả lời không đúng trình tự, thời gian còn nhiều (14,9%). Các sở, ban, ngành có TTHC liên quan đến dự án đầu tư còn chậm tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành, dẫn đến việc công khai minh bạch, giám sát việc thực hiện thủ tục chưa đúng quy định. Một số đơn vị chưa phân định được thời gian giải quyết giữa các cơ quan liên quan trong quá trình giải quyết hồ sơ. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong giải quyết TTHC các dự án đầu tư còn nhiều hạn chế, vẫn còn tình trạng không trả lời, trả lời chậm hoặc không trả lời đầy đủ, chính xác các nội dung do cơ quan chủ trì đề nghị...

TRÀ NGÂN

 
;
.