123
Xếp loại DN và kết quả hoạt động của người quản lý DN nhà nước - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Xếp loại DN và kết quả hoạt động của người quản lý DN nhà nước

Thứ Năm, 28/06/2018, 18:22 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh đã ban hành quyết định 1640/QĐ-UBND ngày 22-6 công bố kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại DN và đánh giá kết quả hoạt động của người quản lý DN nhà nước, người đại diện vốn nhà nước tại DN năm 2017 của tỉnh.

Kết quả xếp loại DN được xếp thành 3 loại A, B và C và kết quả xếp loại hoạt động của người quản lý DN, người đại diện vốn nhà nước được xếp theo 3 nhóm:  Hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ.

Theo đó, trong số 22 DN có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh, có 11 DN đạt loại A, hoàn thành tốt nhiệm vụ gồm: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR-VT; Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh; Công ty CP Cao su Thống Nhất; Công ty CP Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu; Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu; Công ty CP DV Môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu; Công ty CP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa; Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị Châu Đức; Công ty CP Cấp nước BR-VT; Công ty CP Dịch vụ Du lịch Quốc tế tỉnh; Công ty CP Dịch vụ Đô thị Tân Thành. 

3 DN loại B, hoàn thành nhiệm vụ gồm: Công ty CP Công trình Giao thông; Công ty CP Thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo; Công ty CP dịch vụ và đầu tư Phát triển đô thị huyện Long Điền.

4 DN loại C, không hoàn thành nhiệm vụ gồm: Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp BR-VT; Công ty CP Du lịch tỉnh; Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị; Công ty CP Đóng tàu và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu. 

Riêng 4 DN: Công ty CP Dịch vụ Đô thị và Công cộng Xuyên Mộc; Công ty CP Xuất nhập khẩu Côn Sơn; Công ty CP Phát triển văn hóa Du lịch Vũng Tàu; Công ty CP Thương mại và Dịch vụ tỉnh không được xếp loại DN, đồng thời người quản lý DN, người đại diện vốn nhà nước tại các DN này cũng không hoàn thành nhiệm vụ vì các DN không giao chỉ tiêu kế hoạch đầu năm hoặc không thực hiện tự đánh giá xếp loại.

Việc công bố kết quả này nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của DN nhà nước và hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại các DN có vốn nhà nước để xem xét việc tiếp tục đầu tư, mở rộng đầu tư hay thoái vốn nhà nước tại các DN này; đồng thời làm căn cứ đánh giá, khen thưởng đối với người đại diện vốn nhà nước tại DN và làm cơ sở để xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cho người đại diện vốn nhà nước tại DN trong những năm tiếp theo.

PHAN HÀ

;
.