123
Hơn 14.500 doanh nghiệp thành lập mới - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Hơn 14.500 doanh nghiệp thành lập mới

Thứ Ba, 01/05/2018, 18:55 [GMT+7]
In bài này
.

Tổng cục Thống kê vừa công bố, trong tháng 4-2018, cả nước có 14.510 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 80% so với tháng trước. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 4 này đạt 9,2 tỷ đồng. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 4 này trên cả nước là 3.281 doanh nghiệp, tăng 82,2% so với tháng trước.

Tính chung trong 4 tháng đầu năm nay, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 52.737 doanh nghiệp. Trong đó: có gần 41.300 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái) và hơn 11.400 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế trong bốn tháng đầu năm là 1.161.000 tỷ đồng.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm là 332.088 lao động, giảm 21,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng trong 4 tháng đầu năm 2018, cả nước có 4.699 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước; 26.277 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động. Như vậy, cả nước mỗi ngày có gần 220 doanh nghiệp ngừng hoạt động.

THÚY HIỀN

;
.