123
Vietsovpetro đạt 5 triệu giờ công làm việc an toàn liên tục - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Vietsovpetro đạt 5 triệu giờ công làm việc an toàn liên tục

Thứ Ba, 10/04/2018, 18:22 [GMT+7]
In bài này
.

Tin từ Văn phòng Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro cho biết, ngày 9-4, đơn vị này đã đạt 5 triệu giờ công lao động an toàn liên tục.

Để đạt được kết quả này, lãnh đạo Vietsovpetro luôn quan tâm, chú trọng công tác bảo đảm an toàn, môi trường. Vietsovpetro đã xây dựng danh mục các văn bản pháp quy, tài liệu định mức áp dụng trong lĩnh vực bảo hộ lao động, PCCN, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường. Tất cả các đơn vị trực thuộc đều áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Ngoài ra, một số đơn vị áp dụng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 và áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001.

Những năm gần đây, Vietsovpetro có nhiều nhà thầu thực hiện công tác xây lắp, sửa chữa, bảo dưỡng. Để bảo đảm an toàn lao động, Vietsovpetro tăng cường công tác giám sát, quản lý, yêu cầu các nhà thầu tuân thủ các quy định, quy trình, quy phạm an toàn của Việt Nam và Vietsovpetro.

PHAN HÀ

 

;
.