123
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quản lý hiệu quả vốn Nhà nước tại doanh nghiệp - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quản lý hiệu quả vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Thứ Hai, 12/02/2018, 18:42 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 12-2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Phát biểu chúc mừng Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban này, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao trọng trách mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, từ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đến nhiều văn bản chỉ đạo khác, việc thành lập Ủy ban trải qua một quá trình chuẩn bị chặt chẽ, công phu. 

Giao nhiệm vụ cho người đứng đầu Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Thủ tướng nêu rõ, đây là nhiệm vụ rất quan trọng vì phải chịu trách nhiệm quản lý tài sản, vốn lớn, vì vậy phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng và Chính phủ để công tác quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban chủ động nghiên cứu, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan, đề xuất với Đảng, Nhà nước các giải pháp cụ thể để phòng chống tiêu cực, thất thoát, lãng phí trong hệ thống doanh nghiệp Nhà nước được giao quản lý.

Theo Thủ tướng, tham nhũng trong khu vực Nhà nước còn nặng nề. Tình trạng sân sau còn lớn, tình trạng gia đình, bà con thân quen, dòng tộc trong doanh nghiệp Nhà nước vẫn có. Do đó, chỉ cần hạn chế tối đa những tiêu cực trong doanh nghiệp Nhà nước, giảm chi phí bất hợp lý thì doanh nghiệp Nhà nước đã đóng góp quan trọng hơn trong cơ cấu GDP của quốc gia. Cần hạn chế tối đa tình trạng “cha chung không ai khóc”, “cha chung của chung”, buông lỏng quản lý, không có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, để xảy ra hậu quả rất xấu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước, Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong thời gian trước mắt, Ủy ban cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong việc xây dựng phương án, lộ trình các công việc cần thiết để bàn giao các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước từ các bộ, ngành về Ủy ban. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành sớm tách chức năng quản lý Nhà nước đối với các Tập đoàn, Tổng Công ty cho Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước theo lộ trình bàn giao chặt chẽ, không để phức tạp, sai sót xảy ra, không được để khoảng trống trong quản lý. Trong dài hạn, Ủy ban phải hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm được giao, đặc biệt là 2 nội dung chính: Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn và tập trung đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động mọi mặt của doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước. 

QUANG VŨ

;
.