123
PTSC vào top 30 công ty quản trị tốt nhất - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

PTSC vào top 30 công ty quản trị tốt nhất

Thứ Hai, 27/11/2017, 18:34 [GMT+7]
In bài này
.

Tin từ Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) cho biết, tại hội nghị DN thường niên năm 2017 do  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức mới đây, PTSC được vinh danh trong top “30 DN thực hiện quản trị công ty tốt nhất HNX 2016-2017”.  

Đây là năm đầu tiên HNX triển khai đánh giá quản trị công ty đối với các DN niêm yết trên HNX nhằm có cái nhìn sát thực về quản trị DN theo nguyên tắc của OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế) và đưa ra thị trường những hình mẫu tiêu biểu để cộng đồng DN học tập.

Chương trình đánh giá được thực hiện với 351 DN đang niêm yết trên HNX thông qua Bộ tiêu chí đánh giá quản trị công ty, bao gồm 70 câu hỏi, được chia thành 2 nhóm chính: nhóm các tiêu chí tuân thủ các quy định của pháp luật và nhóm các tiêu chí áp dụng các thông lệ quốc tế. Bốn lĩnh vực được đánh giá là: Quyền của cổ đông, đối xử bình đẳng với cổ đông và các chức năng sở hữu cơ bản; Vai trò của các bên liên quan; Công bố thông tin và minh bạch; Trách nhiệm của HĐQT và Ban Kiểm soát.

Việc PTSC được vinh danh là 1 trong 30 DN thực hiện quản trị công ty tốt nhất HNX 2016- 2017 đã khẳng định tính hiệu quả, tích cực, bình đẳng, minh bạch và trách nhiệm của PTSC trong công tác quản trị.

HÀ AN

;
.