123
Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV: Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV: Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Thứ Sáu, 10/11/2017, 20:32 [GMT+7]
In bài này
.
Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Ảnh: PHƯƠNG HOA
Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Ảnh: PHƯƠNG HOA

Ngày 10-11, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, với 417 đại biểu tán thành, chiếm 84,93%.

Nghị quyết đưa ra mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh; đẩy mạnh ứng dụng và phát triển hiệu quả thị trường khoa học công nghệ; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã kiểu mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; cải thiện đời sống nhân dân, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; thúc đẩy bình đẳng giới; thực hiện dân chủ và công bằng xã hội. Đồng thời, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu; chủ động phòng, chống thiên tai; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; giữ môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước. 

Các chỉ tiêu chủ yếu được đưa ra là: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,5% - 6,7%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7% - 8%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33% - 34% GDP; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1% - 1,3%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%. 

Ngoài ra, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58% - 60%; số giường bệnh trên một vạn dân đạt 26 giường (không tính giường trạm y tế xã); tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,2%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 88%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,6%. 

Cũng trong ngày làm việc, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Đo đạc và bản đồ.

PHÚC HẰNG

;
.