123
Giao khoán đất rừng cho các hộ dân ở Xuyên Mộc - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Giao khoán đất rừng cho các hộ dân ở Xuyên Mộc

Thứ Ba, 24/10/2017, 17:53 [GMT+7]
In bài này
.
Rừng cây keo lai của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BR-VT tại địa bàn xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc.
Rừng cây keo lai của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BR-VT tại địa bàn xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc.

Thời gian qua, các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng đã và đang nỗ lực để giải quyết giao khoán đất rừng sản xuất do Công ty TNHH Lâm nghiệp tỉnh BR-VT quản lý cho một số hộ dân tại huyện Xuyên Mộc theo quy định của pháp luật. Việc giao khoán đất rừng nhằm hỗ trợ các hộ dân khó khăn có điều kiện cải thiện kinh tế gia đình.

KHÔNG CÓ CƠ SỞ GIẢI QUYẾT GIAO TRẢ ĐẤT

Nhiều năm qua, hơn 200 hộ dân tại 3 xã Hòa Hội, Hòa Hiệp, Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc) có đơn khiếu nại tập thể đến các cơ quan chức năng từ huyện, tỉnh đến Trương ương với yêu cầu giải quyết giao trả lại cho họ một phần đất do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BR-VT đang quản lý (trước đây là Lâm trường Xuyên Mộc). Trong đơn khiếu nại, người dân cho rằng, giai đoạn từ năm 1989 đến 1993, họ có công khai hoang diện tích đất này. Sau đó, Lâm trường Xuyên Mộc thu hồi lại đất của người dân để trồng rừng. Vì vậy, các hộ dân yêu cầu cơ quan Nhà nước thẩm quyền xem xét để giao trả đất cho họ sản xuất nông nghiệp.

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Tân Trường Khôi, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp tỉnh BR-VT, cho biết: Số diện tích đất các hộ dân khiếu nại nằm trong tổng diện tích đất 4.460ha hiện do Công ty đang quản lý. Công tác quản lý này kế thừa từ Lâm trường Xuyên Mộc trước đây, đã được cấp có thẩm quyền xác nhận liên tục từ năm 1978 đến nay. Trong khi đó, những người dân khiếu nại đòi giao trả đất thì không có giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất hợp pháp của họ.

Chứng minh cho vấn đề trên, ông Tân Trường Khôi cung cấp cho chúng tôi văn bản số 903/TTNN-XKT ngày 18-10-2001 của Tổng Thanh tra Nhà nước “Về việc báo cáo giải quyết một số vụ khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Xuyên Mộc”. Theo đó, Thanh tra Nhà nước nhận định: Vào thời điểm năm 1988-1990, các hộ dân tự ý bao chiếm đất xâm canh trên diện tích đất trước đây tỉnh Đồng Nai và sau này là UBND tỉnh BR-VT giao cho Lâm trường Xuyên Mộc (nay là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp tỉnh BR-VT) quản lý sử dụng, không được cơ quan thẩm quyền cho phép, không kê khai, đóng thuế cho Nhà nước là sai quy định của Luật Đất đai năm 1988, 1993 và Luật sửa đổi bổ sung Luật Đất đai năm 1998. Hành vi tự động vào lấn chiếm đất Lâm trường Xuyên Mộc của các hộ dân là vi phạm pháp luật.

Diện tích đất rừng do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BR-VT đã thu hồi và quản lý, sẽ được giao khoán trong năm 2017 cho 14 hộ dân đạt 4/4 tiêu chí và 22 hộ dân đạt 3/4 tiêu chí.  Ảnh: PHƯƠNG NAM
Diện tích đất rừng do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BR-VT đã thu hồi và quản lý, sẽ được giao khoán trong năm 2017 cho 14 hộ dân đạt 4/4 tiêu chí và 22 hộ dân đạt 3/4 tiêu chí. Ảnh: PHƯƠNG NAM

HỖ TRỢ BẰNG HÌNH THỨC GIAO KHOÁN ĐẤT RỪNG

Căn cứ kết luận của Thanh tra Nhà nước tại văn bản số 903/TTNN-XKT nêu trên, từ thời điểm cuối năm 2001 đến nay, UBND tỉnh đã nhiều lần tổ chức đối thoại với đại diện tập thể các hộ dân khiếu nại, phân tích thấu tình, đạt lý về hành vi lấn chiếm đất rừng của các hộ dân là trái quy định pháp luật. Đồng thời, trong suốt thời gian qua, UBND tỉnh cũng đã ban hành các quyết định, văn bản giải quyết vụ việc với nội dung nhất quán là không chấp nhận yêu cầu đòi giao trả đất lại cho các hộ dân khiếu nại.

Tuy nhiên, nhằm hỗ trợ những hộ dân không có đất sản xuất, hoàn cảnh khó khăn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh có chủ trương giao khoán đất rừng sản xuất (nằm trong diện tích đất hiện do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp quản lý) cho một số hộ dân. Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh BR-VT đã có nhiều văn bản chỉ đạo Sở NN-PTNT, UBND huyện Xuyên Mộc và các đơn vị liên quan xem xét giao khoán đất rừng sản xuất do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp tỉnh BR-VT quản lý cho các hộ dân đạt 4 tiêu chí: có hộ khẩu thường trú tại địa phương, có lao động chính, có hoàn cảnh thật sự khó khăn và hộ dân phải trực tiếp sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Mỗi hộ dân được giao nhận khoán 1 ha đất rừng sản xuất.

Mới đây, tại Thông báo số 546/TB của UBND tỉnh ngày 12-10-2017, nêu rõ: Chủ trương giao khoán đất rừng sản xuất tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BR-VT sẽ được thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 892-TB/TU ngày 14-9-2017. Cụ thể, trong năm 2017, giao khoán đất rừng sản xuất cho 14 hộ đạt 4/4 tiêu chí và xem xét giao khoán cho 22 hộ đạt 3/4 tiêu chí (phải là hộ không có đất sản xuất). Các trường hợp khác nếu có nhu cầu thì Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BR-VT giải quyết theo Nghị định số 168/2016/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp Nhà nước». Việc giao khoán phải bảo đảm đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Đối với phần diện tích mà Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BR-VT tiến hành thu hồi theo kế hoạch (đến nay gần 110 ha), Công ty có trách nhiệm quản lý, sử dụng theo quy định không để tái lấn, chiếm đất; tổ chức giao khoán đất rừng sản xuất theo Nghị định số 168/2016/NĐ-CP.

Ông Nguyễn Quốc Khanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, các cơ quan chức năng của huyện đã rà soát, tổng hợp danh sách 14 hộ dân tại các xã Hòa Hội, Hòa Hiệp, Xuyên Mộc đạt 4/4 tiêu chí gửi Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BR-VT để tổ chức thực hiện việc giao khoán đất rừng sản xuất cho hộ dân. UBND huyện đã giao Phòng NN-PTNT phối hợp với UBND các xã rà soát, lập danh sách 22 hộ dân tại 3 xã trên đạt 3/4 tiêu chí theo quy định, niêm yết công khai, lấy ý kiến người dân về những trường hợp này. Sau thời gian niêm yết 15 ngày, UBND các xã sẽ tổng hợp, báo cáo về UBND huyện để tiến hành việc giao khoán đất rừng sản xuất cho hộ dân trong năm 2017.

Ông Tân Trường Khôi cho biết, Công ty đã xây dựng phương án bốc thăm vị trí đất rừng giao khoán và xây dựng hợp đồng khoán cho người dân. Sau khi danh sách các hộ được xét duyệt, Công ty sẽ in các lá thăm và thực hiện việc phân chia đất theo hình thức bốc thăm chọn vị trí ngẫu nhiên. Việc bốc thăm được thực hiện công khai, minh bạch tại cuộc họp toàn thể các hộ được xét giao khoán, tổ chức tại hội trường UBND xã Hòa Hội.

Về nhiệm vụ quản lý, sử dụng đất rừng đã thu hồi theo chỉ đạo của UBND tỉnh, ông Đinh Thiên Duy, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BR-VT, cho biết: Hiện nay, Công ty được tỉnh giao trách nhiệm quản lý, sử dụng 4.460ha đất. Trong đó, 1.600 ha đất đang trồng cao su, 320 ha trồng cây gỗ lớn và 2.540ha trồng cây keo lai. Đối với phần diện tích đã thu hồi theo kế hoạch 110ha, sau khi trừ đi phần diện tích đất rừng giao khoán cho 34 hộ (34 ha), Công ty sẽ sớm triển khai việc trồng rừng để tránh tình trạng người dân tái lấn chiếm đất.

Bài, ảnh: TRIỆU VỸ - PHƯƠNG NAM

;
.