123
Tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả quỹ đất công - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả quỹ đất công

Thứ Sáu, 08/09/2017, 21:22 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 8-9, đồng chí Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở TN - MT báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất công trên địa bàn tỉnh. 

Theo báo cáo của Sở TN - MT, toàn tỉnh hiện có 4.935ha đất công do các địa phương quản lý. Thời gian qua, công tác quản lý, khai thác quỹ đất công còn nhiều bất cập, chưa cụ thể hóa được tình hình quản lý, sử dụng và khai thác quỹ đất công tại các địa phương, chưa xác định được các khu đất có khả năng đem lại giá trị kinh tế cao để đấu giá quyền sử dụng đất, gây lãng phí nguồn lực đất đai. Từ thực trạng này, Sở TN - MT kiến nghị UBND tỉnh phê duyệt đề cương chi tiết và dự toán kinh phí Dự án “Quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh BR-VT” để thống nhất quản lý, khai thác quỹ đất công; kiện toàn bộ máy Trung tâm  Phát triển quỹ đất tỉnh; ban hành quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Tuấn Quốc đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất công gửi báo cáo về Sở TN - MT tổng hợp để trình UBND tỉnh; giao Sở TN - MT tham mưu UBND tỉnh quyết định kiện toàn bộ máy Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và xây dựng quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh với các sở, ngành, địa phương có liên quan.

TRÀ NGÂN

;
.