123
Đồng ý khung chính quyền điện tử tỉnh BR-VT - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Đồng ý khung chính quyền điện tử tỉnh BR-VT

Thứ Tư, 13/09/2017, 21:27 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 13-9, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương về “Xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh BR-VT”. 

Theo Sở TT-TT, mục tiêu chung của việc “Xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh BR-VT” là nhằm tăng cường năng lực, nâng cao hiệu quả điều hành nhà nước, mang lại thuận lợi cho người dân, tăng cường sự công khai minh bạch, giảm chi tiêu của Nhà nước. Cụ thể, đề án này sẽ giúp việc quản lý nhà nước thuận lợi hơn nhờ liên thông văn bản chỉ đạo 4 cấp (trung ương, tỉnh, huyện/thị/thành phố và xã/phường); người dân và DN được cung cấp các dịch vụ công trực tuyến nên dễ dàng truy cập… Đây là một yêu cầu cấp thiết, nó là một phần quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính của tỉnh và của Quốc gia.

Tại buổi làm việc, Công ty CP tin học giải pháp tích hợp mở (TP. Hồ Chí Minh) - đơn vị tư vấn đã báo cáo đề án gồm 7 khung chính: Xây dựng nền tảng hạ tầng dịch vụ (laaS); Xây dựng hệ thống quản lý người dùng và xác thực một lần (SSO); Xây dựng hệ thống liên thông nội bộ; Xây dựng hệ thống theo dõi đôn đốc, thực hiện chỉ đạo điều hành 4 cấp; xây dựng hệ thống một cửa điện tử liên thông và hành chính công tập trung; xây dựng cổng thông tin dịch vụ tỉnh và Xây dựng hệ sinh thái dịch vụ. Đề án dự kiến được thực hiện trong thời gian từ năm 2017-2020, trong đó gồm 4 nhiệm vụ chính: Xây dựng các phần mềm ứng dụng cơ sở hạ tầng chính quyền điện tử; xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; xây dựng các hệ thống thôn tin nền tảng và nguồn nhân lực cho chính quyền điện tử.  

Sau khi nghe báo cáo của đơn vị tư vấn, đồng chí Đặng Minh Thông đã cơ bản đồng ý khung “Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh BR-VT” và yêu cầu các sở, ngành, địa phương tích cực phối hợp để tiến tới hoàn thiện chính quyền điện tử vào năm 2020 như mục tiêu đã đề ra. 

QUANG VŨ

;
.