123
Phần lớn nhiều DN Nhà nước, DN có vốn Nhà nước hoạt động ổn định, hiệu quả - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Phần lớn nhiều DN Nhà nước, DN có vốn Nhà nước hoạt động ổn định, hiệu quả

Thứ Hai, 07/08/2017, 22:50 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày  7-8, đồng chí Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài chính báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của các DN chuẩn bị cổ phần hóa (CPH).

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Tài chính cho biết, tính đến đầu năm 2017,  toàn tỉnh có 22 DN Nhà nước và DN có vốn Nhà nước, trong đó 3 DN Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, 9 DN Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ và 10 DN Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ. Các DN hoạt động trong lĩnh vực xổ số, cấp nước kinh doanh hiệu quả, có số nộp ngân sách lớn. Các DN dịch vụ công ích (chăm sóc cây xanh, đô thị, giao thông, thoát nước,..) hoạt động ổn định. Riêng một số DN hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, dịch vụ du lịch, thương mại dịch vụ, lâm nghiệp... sản xuất kinh doanh không thuận lợi. Sở Tài chính kiến nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo người quản lý DN Nhà nước, người đại diện phần vốn Nhà nước cần xây dựng phương án tổ chức sản xuất kinh doanh, triển khai cơ cấu lại các đơn vị trực thuộc, các công ty con nhằm tăng doanh thu, tiết kệm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh; thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về đấu thầu, đấu giá; đổi mới quản trị DN, chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sức cạnh tranh. Sở Tài chính đề xuất phương án CPH, thoái vốn Nhà nước giai đoạn 2016-2020 tại 14 DN, trong đó 1 DN Nhà nước nắm giữ 50% vốn, 12 DN  Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn, chuyển đổi 1 DN thành công ty TNHH 2 thành viên.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Long yêu cầu Sở Tài chính phối hợp Sở KH-ĐT, Sở Nội vụ tiếp tục phân tích hiệu quả hoạt động của các DN một cách chi tiết, cụ thể và đề xuất phương án CPH, thoái vốn Nhà nước tại các DN để UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét.

PHAN HÀ

;
.