123
Thu ngân sách đã khởi sắc - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Thu ngân sách đã khởi sắc

Thứ Sáu, 19/05/2017, 00:00 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 18-5, đồng chí Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với Sở Tài chính nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh 4 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ phương hướng quý II-2017.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tình hình thu, chi ngân sách trong 4 tháng đầu năm 2017 của tỉnh bảo đảm đúng tiến độ. Tổng thu ngân sách đạt 23.053 tỷ đồng, đạt 34,6% so với dự toán cả năm và bằng 123,9% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương trong 4 tháng đầu năm 2017 là 4.115 tỷ đồng đạt 26,9% so với dự toán cả năm và bằng 114,1% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 2.053 tỷ đồng; chi thường xuyên 2.060 tỷ đồng. Các hoạt động tín dụng - ngân hàng cũng đạt mức tăng trưởng cao; công tác quản lý điều hành tài chính - ngân sách cũng được bảo đảm. 

Trong quý II-2017, Sở Tài chính đặt ra các chỉ tiêu. Cụ thể: tổng thu ngân sách ước 16.562 tỷ đồng đạt 24,8% so với dự toán, tổng chi ngân sách ước 3.498 tỷ đồng đạt 22,8% so với dự toán. 

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Long cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2017 tình hình thu, chi ngân sách tương đối ổn định và có dấu hiệu phục hồi lại sau khoảng thời gian hụt thu ngân sách. Tuy nhiên, Sở Tài chính vẫn phải thực hiện việc cân đối, điều tiết ngân sách về thu, chi một cách có hiệu quả. Các sở, ngành có liên quan rà soát lại các tài sản về đất đai, tài sản trong các DN cổ phần hóa có vốn Nhà nước để có phương án xử lý, phát huy hiệu quả. Cục Thuế tỉnh cần có các phương án thu đủ, thu đúng các loại thuế theo đúng quy định.  

PHAN HÀ

;
.