123
Tăng cường kiểm tra việc nuôi trồng các sinh vật ngoại lai - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Tăng cường kiểm tra việc nuôi trồng các sinh vật ngoại lai

Chủ Nhật, 19/03/2017, 22:34 [GMT+7]
In bài này
.

Thời gian gần đây, hiện tượng phát tán và nuôi trồng các sinh vật ngoại lai đã xảy ra tại một số địa phương. Việc phát tán, nuôi trồng các loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đa dạng sinh học. Trước tình hình trên, Bộ TN-MT đã ban hành Công văn số 580/BTNMT-TCMT về việc tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức và kiểm tra các hoạt động phát tán, nuôi trồng các sinh vật ngoại lai.

Theo đó, Bộ TN-MT đề nghị các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy định pháp luật về quản lý các loài ngoại lai và loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại trên địa bàn. Các ngành, các cấp cần tăng cường hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về các tác hại của loài ngoại lai xâm hại đối với môi trường và đa dạng sinh học và không thực hiện các hành vi nuôi trồng, phát tán, phóng sinh loài ngoại lại xâm hại và loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại trái với quy định của pháp luật.

UBND tỉnh BR-VT cũng vừa ban hành công văn số 1650/UBND-VP giao Sở TN-MT chủ trì phối hợp với Sở NN-PTNT và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện theo các nội dung chỉ đạo trên của Bộ TN-MT.

CÁT TƯỜNG

;
.