123
Đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước

Thứ Năm, 02/02/2017, 22:02 [GMT+7]
In bài này
.

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, để đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính trong quý I-2017 trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế các Nghị định: số 59/2011/NĐ-CP, số 189/2013/NĐ-CP, số 116/2015/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần. Trong quý II-2017, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong tháng 2-2017 trình Chính phủ Đề án thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp Nhà nước và vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Trong quý II-2017, các Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước cho phù hợp với các luật mới được ban hành (Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp) và yêu cầu thực tiễn đề ra.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước xác định việc sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội hàng năm và 5 năm của mỗi cấp, ngành, địa phương và doanh nghiệp Nhà nước; ban hành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

VGP

;
.