123
Xử lý hàng hóa lưu giữ tại cảng biển - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Xử lý hàng hóa lưu giữ tại cảng biển

Thứ Hai, 09/01/2017, 23:39 [GMT+7]
In bài này
.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 169/2016/NĐ-CP “về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam”,  có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2017.

Theo đó, đối với hàng hóa bị lưu giữ trong trường hợp người nhận hàng trì hoãn việc nhận hàng và đã quá thời gian theo thỏa thuận trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, sau thời hạn thông báo lưu giữ, người vận chuyển phải làm thủ tục nhập khẩu. Đồng thời, thông báo từ bỏ, hoặc tái xuất hàng hóa theo quy định pháp luật về hải quan, nhưng không được quá 60 ngày kể từ ngày tàu đến cảng trả hàng. Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày tàu biển đến cảng trả hàng, người vận chuyển có quyền bán đấu giá số hàng đó để trừ nợ thuộc một trong các trường hợp: không có người nhận hàng hóa; người nhận không thanh toán hết các khoản nợ; người nhận không đưa ra các bảo đảm cần thiết.

Đối với hàng hóa lưu giữ thuộc loại hàng hóa cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, cấm tạm nhập - tái xuất, cấm tạm xuất- tái nhập hoặc hàng hóa bị cấm kinh doanh, cấm lưu thông trên lãnh thổ Việt Nam phải được xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp hàng hóa bị lưu giữ là loại hàng mau hỏng, hoặc xét thấy việc lưu giữ hàng hóa là quá tốn kém so với giá trị thực tế của hàng hóa, người vận chuyển có quyền quyết định thời hạn bán đấu giá đối với số hàng hóa bị lưu giữ trước 60 ngày kể từ ngày tàu biển đến cảng trả hàng và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Trong quá trình thực hiện việc lưu giữ hàng hóa, nếu phát hiện hàng hóa bị lưu giữ có thể gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, an toàn và sức khỏe của con người thì người vận chuyển hoặc người lưu giữ có trách nhiệm thông báo cho người gửi hàng, người nhận hàng. Đồng thời thông báo ngay cho cơ quan hải quan liên quan biết để tổ chức xử lý, tiêu hủy theo quy định.

NHỰT THANH

;
.