123
Gần 10 tỷ đồng đầu tư bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
GIAI ĐOẠN 2013-2015:

Gần 10 tỷ đồng đầu tư bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ

Thứ Tư, 21/08/2013, 07:00 [GMT+7]
In bài này
.

Theo Quyết định số 1318 của UBND tỉnh về việc  phê duyệt dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 2013-2015, mỗi năm có 500 ha diện tích rừng tiếp tục đưa vào giao khoán bảo vệ. Theo đó, phạm vi đầu tư của dự án nằm trong lâm phận của Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh đang quản lý là 10.090 ha. Tổng vốn đầu tư bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ giai đoạn 2013-2015 gần 10 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

Mục tiêu của dự án là tạo ra hệ thống rừng có chức năng phòng hộ môi trường bền vững, bao gồm phòng hộ đầu nguồn chống xói mòn, phòng hộ bảo vệ đất ngập nước và phòng hộ ven biển; bảo tồn và phát triển các loại thực vật rừng đặc hữu đang có nguy cơ tuyệt chủng như: Cẩm lai Bà Rịa; giẻ núi Dinh; cẩm liên núi Minh Đạm; dầu long Long Sơn; gõ đỏ, dáng hương; dầu cát, sến cát… Đồng thời bảo vệ nơi cư trú của các loài động vật rừng, thủy sản; Bảo vệ nguồn gien thực vật, giống cây trồng và các sinh cảnh tự nhiên; Cung cấp nơi du lịch, vui chơi, giải trí và nghiên cứu khoa học… Dự án thu hút khoảng 700 lao động, tương đương khoảng 300 hộ vào làm nghề rừng mỗi năm.

LAM GIANG

;
.