123
Chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đồng bào dân tộc thiểu số - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Sáu, 25/09/2020, 22:50 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 25/9, UBND huyện Xuyên Mộc tổ chức lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.

Gần 100 người là đồng bào dân tộc thiểu số của các xã Phước Tân, Phước Thuận, Xuyên Mộc và thị trấn Phước Bửu được tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật, các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Trương ương, tỉnh về công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Trong đó, trọng tâm là các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội như: Hỗ trợ xây dựng các công trình thiết yếu, nhà ở, nhà vệ sinh, điện nước; hỗ trợ phát triển sản xuất, chính sách hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên, hỗ trợ vay vốn; tuyên truyền về giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, bảo vệ tài nguyên môi trường, chăm sóc sức khỏe; chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng mô hình phát triển kinh tế.

NGUYỄN THẮNG

 
;
.