123
Giữ vững nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền lẫn nhau - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
GÓP Ý SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992:

Giữ vững nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền lẫn nhau

Thứ Bảy, 18/05/2013, 05:59 [GMT+7]
In bài này
.

Hiến pháp năm 1992 ra đời khi công cuộc đổi mới toàn diện đất nước (từ năm 1986) do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được những thành tựu bước đầu có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trong bối cảnh nền chính trị thế giới khi ấy trải qua những chấn động sâu sắc, như Liên bang Xô Viết tan rã, hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, xu thế quốc tế hóa, toàn cầu hóa phát triển nhanh chóng..., công tác đối ngoại đứng trước những khó khăn mới. Tại Đại hội VII (năm 1991), Đảng ta đã đưa ra phương châm: Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. Với đường lối đổi mới đúng đắn, với tư duy cách mạng, chiến lược và sách lược mềm dẻo, hợp lý của Đảng, Hiến pháp năm 1992 đã thể hiện một đường lối đối ngoại sâu sắc, toàn diện, phù hợp với tình hình quốc tế và trong nước; tạo tiền đề cho việc phát triển, mở rộng công tác đối ngoại các giai đoạn tiếp theo.

5924.zip

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thành phố Vladivostok (Nga) tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 20 (APEC 20)

Theo Điều 14 Hiến pháp năm 1992, “Nước CHXHCN Việt Nam thực hiện chính sách hòa bình, hữu nghị, mở rộng giao lưu và hợp tác với tất cả các nước trên thế giới, không phân biệt chế độ chính trị và xã hội khác nhau, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và các bên cùng có lợi; tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và quan hệ hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa và các nước láng giềng; tích cực ủng hộ và góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”. Công tác đối ngoại thể hiện trong Hiến pháp năm 1992 là bước tiến quan trọng trong lịch sử lập hiến của nước ta. Có thể nói đây là lần đầu tiên trong tiến trình lập hiến, công tác đối ngoại Việt Nam được tiếp cận một cách có hệ thống, đối với toàn thế giới, thay cho cách tiếp cận khu vực, bộ phận theo hệ tư tưởng trước đây. Theo đó, chính sách đối ngoại của nước ta hướng tới sự hội nhập vào nền văn minh của thế giới, không phân biệt sự khác nhau giữa các nước về chế độ chính trị, xã hội, đồng thời vẫn bảo tồn và phát huy cao độ tính độc lập, bản sắc dân tộc Việt Nam. Chúng ta đã chủ động tham gia vào sự phân công lao động quốc tế, đóng vai trò là một nhân tố năng động trong hệ thống kinh tế quốc tế và khu vực; ngoại giao kinh tế đã gặt hái được những thành quả to lớn.

Đến nay, quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần tạo ra thế và lực mới cho đất nước. Nước ta đã phát triển quan hệ vững chắc với các nước láng giềng và nâng cấp quan hệ với nhiều nước là đối tác quan trọng; tham gia tích cực và có trách nhiệm tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, như đảm nhiệm tốt vai trò Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2008-2009, có những đóng góp quan trọng vào việc xây dựng Cộng đồng ASEAN và Hiến chương ASEAN, đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2010, Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) nhiệm kỳ 2009-2010. Các kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân gắn bó chặt chẽ, phát triển và mở rộng. Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài có bước tiến quan trọng, đạt được kết quả tích cực về nhiều mặt. Chúng ta đã thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế; đối thoại cởi mở, thẳng thắn về vấn đề tự do, dân chủ và nhân quyền. Trong lĩnh vực kinh tế, nước ta đã trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), ký kết hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương với một số đối tác quan trọng; mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác với nhiều đối tác, góp phần to lớn vào việc tạo dựng và mở rộng thị trường hàng hóa, dịch vụ và đầu tư vào Việt Nam; thu hút trực tiếp đầu tư của nước ngoài, tranh thủ vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn tài trợ quốc tế khác với khối lượng lớn và có hiệu quả.

Qua những phân tích trên, có một số ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Điều 14 trong Hiến pháp hiện hành như sau: Tại Điều 14 Hiến pháp hiện hành cần giữ nội dung có tính nguyên tắc “bất di, bất dịch” là không phân biệt chế độ chính trị và xã hội khác nhau, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi, nhưng cần được bổ sung, và có thể diễn đạt đầy đủ như sau: “Nước CHXHCN Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ, không phân biệt chế độ chính trị và xã hội khác nhau, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, bình đẳng và các bên cùng có lợi, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế theo chiều sâu; nâng cao vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới”.

QUỐC HÒA (Tổng hợp)

;
.