123
Khách du lịch đến Côn Đảo tăng mạnh - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Khách du lịch đến Côn Đảo tăng mạnh

Thứ Tư, 03/10/2018, 16:23 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 3-10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Côn Đảo tổ chức hội nghị lần thứ 24 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. 

Theo báo cáo tại hội nghị, 9 tháng đầu năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Côn Đảo đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể cùng các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Cụ thể, tổng doanh thu dịch vụ - du lịch đạt 1.900 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017; lượng khách du lịch đến Côn Đảo đạt 234.952 lượt, tăng 25% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 138 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 32 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện hiệu quả. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện ổn định. Huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. 

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Côn Đảo sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu phát kinh tế - xã hội theo kế hoạch đã đề ra. Trong đó, huyện sẽ tiếp tục kiến nghị tỉnh đề xuất Bộ Giao thông - Vận tải sớm phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết cảng hàng không Côn Đảo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; kiến nghị tỉnh sớm ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ xử lý rác tại huyện Côn Đảo; hướng dẫn huyện các thủ tục triển khai thực hiện xử lý rác tồn đọng tại Bãi Nhát và xây dựng nhà máy xử lý rác thải; kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện; đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05 ngày 12-4-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo phát triển du lịch huyện Côn Đảo giai đoạn 2017-2020; sắp xếp lại bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII); tăng cường công tác phát triển Đảng.

MẠNH CƯỜNG

;
.