123
Bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch

Thứ Sáu, 07/06/2013, 05:53 [GMT+7]
In bài này
.

Nhằm chủ động làm tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch, UBND tỉnh đã ban hành chỉ thị về tăng cường công tác bảo đảm trật tự công cộng, đô thị và trị an tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với các huyện, thành phố, UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị 07 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giữ gìn trật tự trị an, vệ sinh môi trường tại các điểm tham quan, bãi tắm; phối hợp với các lực lượng liên quan kiểm tra, phát hiện và xử lý triệt để những hành vi gian lận, tăng giá, chặt chém, đeo bám, ép khách du lịch; công khai số điện thoại, địa chỉ của cơ quan có thẩm quyền để du khách và nhân dân biết. Các sở: Giao thông - Vận tải, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công thương, Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch giải quyết các vấn đề cụ thể, tạo chuyển biến trong việc chấn chỉnh lập lại trật tự đô thị, công cộng và trị an tại khu du lịch. Chế độ báo cáo được duy trì định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, 6 tháng và cả năm. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm làm đầu mối theo dõi kiểm tra, đôn đốc thực hiện chỉ thị, kịp thời kiến nghị UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc phát sinh, đồng thời đề xuất khen thưởng cá nhân, tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

ĐĂNG KHOA

;
.