123
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2020 - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2020

Thứ Ba, 23/02/2021, 11:38 [GMT+7]
In bài này
.
* Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020.

Sáng 23/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cho ý kiến về việc đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên; kiểm điểm tập thể và từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020.

Đại diện lãnh đạo các Ban, Vụ thuộc các Ban của Trung ương Đảng đã đến dự Hội nghị.

Dự Hội nghị có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu định hướng thảo luận.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu định hướng thảo luận.

 

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị.
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã định hướng Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung thảo luận, cho ý kiến 2 nhóm nội dung về: Việc đánh giá, phân loại, và khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên ở các Đảng bộ cấp huyện và tương đương trong năm 2020 và giai đoạn 2016-2020; nhận xét, đánh giá và phân loại cán bộ năm 2020 đối với từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 Tiếp đến, ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Xét khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên của Tỉnh ủy (sau đây gọi tắt là Hội đồng) đã trình bày Tờ trình số 01-TTr/HĐKT, ngày 19/2/2021 của Hội đồng về việc Thảo luận, biểu quyết đề xuất xếp loại 14 Đảng bộ cấp huyện và tương đương năm 2020 ở 3 mức: “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, “Hoàn thành nhiệm vụ” và “Không hoàn thành nhiệm vụ”; Tờ trình số 02-TTr/HĐKT, ngày 19/2/2021 của Hội đồng về đề nghị khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2020.

Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu thảo luận về việc đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên tại Hội nghị.
Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu thảo luận về việc đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên tại Hội nghị.

Trong chương trình Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020; bỏ phiếu biểu quyết nhận xét, đánh giá và phân loại cán bộ năm 2020 đối với từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo kế hoạch, Hội nghị diễn ra từ ngày 23 đến 25/2.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH

 

;
.