123
Cần xây dựng đội ngũ báo cáo viên đủ mạnh - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG BỘ

Cần xây dựng đội ngũ báo cáo viên đủ mạnh

Thứ Hai, 29/06/2020, 22:28 [GMT+7]
In bài này
.

Tuyên truyền, giáo dục là nội dung quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Nhưng trong Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội VII Tỉnh Đảng bộ, vấn đề về đội ngũ báo cáo viên -  lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng lại đề cập chưa thỏa đáng.

Ngày 23/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức đoàn nghiên cứu, tìm hiểu thực tế lĩnh vực quốc phòng an ninh cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh tại Đại đội pháo Phòng không 37, Trung đoàn Minh Đạm và một số đơn vị quốc phòng khác. Ảnh: DIỄM QUỲNH
Ngày 23/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức đoàn nghiên cứu, tìm hiểu thực tế lĩnh vực quốc phòng an ninh cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh tại Đại đội pháo Phòng không 37, Trung đoàn Minh Đạm và một số đơn vị quốc phòng khác. Ảnh: DIỄM QUỲNH

Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH khóa VI trình Đại hội VII đánh giá: Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỉnh đã “Tập trung chỉ đạo đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng thông tin. Trong đó, đã tổ chức nhiều hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt nghị quyết; mời các báo cáo viên có kinh nghiệm, sức thuyết phục, có khả năng truyền đạt tốt về truyền đạt”; “Hoạt động của Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh được quan tâm, đầu tư; chất lượng thông tin, tuyên truyền, giao ban kết nối với các cơ quan báo chí ngày càng chặt chẽ và hiệu quả”. Đó là những điểm nhấn thành công, tạo làn gió mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ trong 5 năm qua.

Lực lượng đảm nhiệm công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, ngoài các cơ quan báo chí, truyền thông, phải kể đến đội ngũ cán bộ tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở; lực lượng cán bộ, giảng viên của trường chính trị, các trung tâm bồi dưỡng chính trị (nay đã sáp nhập vào Ban Tuyên giáo cấp huyện), đội ngũ trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, các thiết chế văn hóa và không thể không nói đến lực lượng quan trọng: Đội ngũ báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên (TTV).

Thế nhưng, ngoài đóng góp của cơ quan báo chí, truyền thông, của Trường chính trị, mời BCV có uy tín, chất lượng cao của Trung ương về truyền đạt…  đã được ghi nhận xứng đáng, thì đội ngũ BCV các cấp của Đảng bộ đã có đóng góp và hạn chế yếu kém gì trong công tác tuyên tuyền, giáo dục chính trị tư tưởng? Trong Dự thảo chưa đánh giá cụ thể, đề nghị cần nghiên cứu để bổ sung đầy đủ hơn.

Nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nhiệm kỳ tới được xác định: “100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng”, “chú trọng tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết đến với nhân dân đạt 70% trở lên”,“Tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng một cách thiết thực, hiệu quả”, “Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị”, “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc hại, sai sự thật”… Những vấn đề này rõ ràng là rất cần thiết, nhưng giải pháp nào để thực hiện? 

Tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, muốn thành công phải tạo ra mặt trận rộng lớn, đa dạng về phương pháp, phong phú về hình thức, sinh động về nội dung, với sự tham gia và phối hợp chặt chẽ của nhiều lực lượng. Tôi đồng tình với những giải pháp đã đưa ra, nhưng đề nghị: “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ BCV” là một giải pháp cần được bổ sung vào Dự thảo.

Chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng; pháp luật của Nhà nước được truyền tải và thấm sâu vào đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân, một mặt phải có sự góp sức to lớn của đội ngũ BCV- Lực lượng chủ yếu, không thể thay thế trong tuyên truyền miệng; mặt khác, công tác tư tưởng của Đảng bộ phải hướng về cơ sở, với cấp xã, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, cơ quan, đơn vị… không thể mời BCV cấp Trung ương hay tỉnh, thành khác về truyền đạt, mà phải bằng sức mạnh nội lực - sử dụng, phát huy tối đa BCV cấp tỉnh, huyện và cơ sở. Phải có đội ngũ BCV của Đảng bộ đủ mạnh mới đảm nhiệm phục vụ và hoàn thành tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh. Hơn nữa, Đội ngũ BCV các cấp của tỉnh tuy có bước trưởng thành cả số lượng và chất lượng, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế về trình độ, năng lực, kỹ năng nghề nghiệp, nhất là BCV cơ sở. Thực trạng đó đòi hỏi: Xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực đội ngũ BCV của Đảng bộ trở nên cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng.

Công tác tư tưởng của Đảng bộ nói chung, nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục chính trị nói riêng muốn đổi mới, nâng cao chất lượng trước hết phải dựa vào sức mạnh nội lực. Xây dựng lực lượng làm công tác tư tưởng của Đảng bộ đủ mạnh, trong đó đội ngũ BCV có bản lĩnh, kiến thức sâu rộng, kỹ năng nghề nghiệp vững vàng, đó là điều tất yếu phải được quan tâm, đầu tư đúng mức trong mọi lúc, mọi nơi.

NGUYỄN QUANG PHI
(Tổng Thư ký Hội Khoa học lịch sử tỉnh)

 
;
.