123
Tuyên truyền xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nền quốc phòng toàn dân vững mạnh - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Tuyên truyền xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Chủ Nhật, 17/03/2019, 17:08 [GMT+7]
In bài này
.

Phòng Chính trị - Bộ CHQS tỉnh và Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức các huyện, thị, thành ủy vừa tổ chức hội nghị tổng kết quy chế phối hợp về công tác tuyên giáo, xây dựng Đảng, dân vận trong lực lượng vũ trang tỉnh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Trong năm 2018, Phòng Chính trị - Bộ CHQS tỉnh và các Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức của huyện, thị, thành ủy đã thực hiện tốt quy chế phối hợp, tổ chức nhiều lớp tập huấn ở các cấp tuyên truyền, phổ biến nội dung phòng chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; phối hợp chỉ đạo củng cố, kiện toàn chi ủy và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ quân sự xã, đến nay đã có 82/82 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn có chi ủy.

Năm 2019, các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động; tham gia thực hiện tốt phát triển kinh tế gắn với nhiệm vụ quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

PHƯƠNG NAM - TUẤN TÀI

;
.