123
Thành ủy Bà Rịa triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Thành ủy Bà Rịa triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng

Thứ Tư, 06/03/2019, 17:35 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 6-3, Thành ủy Bà Rịa tổ chức hội nghị triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy cho cán bộ chủ chốt, báo cáo viên thành phố và các phường, xã. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị về “Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10-1-2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực” và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 17-1-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Lãnh đạo việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết án, kéo giảm tình trạng án quá hạn luật định, án bị hủy, sửa của Tòa án nhân dân hai cấp, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”.

THANH ĐỨC

;
.