123
Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

Thứ Sáu, 11/01/2019, 18:52 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 11-1, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII và học tập chuyên đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị có 680 cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Vietsovpetro.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Vietsovpetro đã được nghe TS Nguyễn Việt Hùng, Trưởng khoa Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh (Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh) phổ biến các nội dung: Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25-10-2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 25-10-2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nội dung chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

PHAN HÀ

;
.