123
Quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Thứ Năm, 06/12/2018, 16:48 [GMT+7]
In bài này
.

(BR-VT) Ngày 6-12, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn (CĐ) Việt Nam lần thứ XII. Hội nghị kết nối trực tuyến với 364 điểm cầu trên toàn quốc (trong đó có 301 điểm cầu cấp huyện), với 24.814 cán bộ CĐ các cấp tham dự. Tại BR-VT, có 8 điểm cầu (trong đó có 7 điểm cầu cấp huyện) với gần 330 cán bộ CĐ tham dự. 

Tại hội nghị, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã quán triệt 5 chuyên đề: Tư duy mới và những vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII; Đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới; Đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát CĐ trong tình hình mới; Xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức CĐ; Đổi mới phương thức hoạt động, công tác thông tin tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức CĐ.

ĐÔNG TRÚC

;
.