123
Phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương Đất Đỏ giàu đẹp - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG LĨNH, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH:

Phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương Đất Đỏ giàu đẹp

Thứ Sáu, 07/12/2018, 16:44 [GMT+7]
In bài này
.

Nhân kỷ niệm 15 năm hình thành và phát triển huyện Đất Đỏ (9-12-2003-9-12-2018), đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dành cho phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu cuộc phỏng vấn xung quanh những kết quả đạt được của huyện Đất Đỏ và những nhiệm vụ trọng tâm trong chặng đường tiếp theo. 

* Phóng viên: Đề nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá về chặng đường 15 năm thành lập và phát triển huyện Đất Đỏ? 

* Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh:

Huyện Đất Đỏ được thành lập vào cuối năm 2003, trên cơ sở chia tách từ huyện Long Đất. Huyện Đất Đỏ có nhiều tiềm năng về du lịch và nông nghiệp, với diện tích tự nhiên 18.885,56 ha, dân số hiện nay 78.452 người; là địa phương có truyền thống cách mạng kiên trung trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, có thị trấn Phước Hải là nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh. Đảng bộ và nhân dân huyện có truyền thống đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao trong bảo vệ và xây dựng, phát triển quê hương. 

Từ cơ cấu kinh tế của huyện là “nông nghiệp, công nghiệp, thương mại- dịch vụ”, với xuất phát điểm khi mới chia tách còn rất thấp, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật hầu như chưa có, các tiềm lực về phát triển kinh tế - xã hội chưa được đầu tư, khai thác, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, qua các kỳ Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện các khóa IX, X, XI đã xác định từng bước giảm tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ, định hướng đến năm 2020, cơ cấu kinh tế của huyện là “dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp”.  

Qua 15 năm thành lập và phát triển, với sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực. Về kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân giai đoạn 2003-2018 đạt 22,5%/năm, quy mô kinh tế của huyện sau 15 năm tăng 21 lần; thu hút nhiều dự án đầu tư với công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường; đưa vào hoạt động Khu công nghiệp Đất Đỏ I tại xã Phước Long Thọ, góp phần chuyển dịch một phần lao động nông nghiệp cho thanh niên địa phương cũng như đóng góp vào nguồn ngân sách của huyện, tỉnh. Sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp được quan tâm đầu tư và có những bước phát triển vượt bậc; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2003-2018 đạt 20%, quy mô tăng gấp 15,49 lần so với năm 2003. Du lịch tiếp tục có chuyển biến tích cực, đã tập trung phát triển các khu du lịch, dịch vụ du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng thu hút du khách; phát triển mới 7 cơ sở du lịch, nâng tổng số cơ sở du lịch toàn huyện lên 9 cơ sở; tổng doanh thu du lịch năm 2018 đạt 405 tỷ đồng, tăng 51 lần so với năm 2003. Đến nay, huyện có 4/6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, cơ sở hạ tầng tại các xã đã cơ bản hoàn thiện... Qua đó, bộ mặt của huyện đã có nhiều thay đổi rõ nét, kết cấu hạ tầng được đầu tư khang trang, môi trường, điều kiện sống của người dân ngày càng được nâng lên, hệ thống giao thông được đầu tư, mở rộng ở cả đô thị lẫn nông thôn, dịch vụ y tế, giáo dục đáp ứng nhu cầu của người dân; thu nhập bình quân đầu người không ngừng được nâng lên.

Cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ, chính quyền huyện Đất Đỏ cũng thường xuyên quan tâm chăm lo phát triển con người, thực hiện các chính sách an sinh xã hội bảo đảm cho người dân có môi trường sống tốt hơn. Các hoạt động giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội được tập trung thực hiện và tiếp tục có những tiến bộ rõ nét; tích cực triển khai nhiều giải pháp để thực hiện chủ trương đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của huyện theo chuẩn tỉnh còn 2,53%, chuẩn quốc gia 0,82%; đã xây dựng 1.534 căn nhà đại đoàn kết tặng các gia đình nghèo.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được tích cực thực hiện, từng cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị huyện đã thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 15 năm qua, toàn huyện đã phát triển 1.847 đảng viên mới, với 50 tổ chức Đảng, trong đó 77,69% tổ chức Đảng được xếp loại trong sạch, vững mạnh. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân luôn được quan tâm. Công tác cải cách thủ tục hành chính đang được tích cực triển khai với nhiều cách làm mới nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

* Thưa đồng chí, trong chặng đường tiếp theo, Đảng bộ huyện Đất Đỏ cần thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm gì để phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân?

- Trong thời gian qua, Trung ương, tỉnh và huyện đã tập trung nguồn lực khá lớn để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của huyện Đất Đỏ, tạo sự bứt phá quan trọng về phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội. Nhờ đó, diện mạo đô thị và nông thôn của huyện đã thay đổi căn bản. Để tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tới, tạo tiền đề cho mục tiêu xây dựng huyện trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020, tôi đề nghị Đảng bộ huyện Đất Đỏ cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, là địa phương có ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế, do đó phải tiếp tục kêu gọi đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đi đôi với việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Huyện phải xác định rõ các diện tích đất để kêu gọi doanh nghiệp vào đầu tư, trên cơ sở đó chuyển giao, hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân cùng làm và bao tiêu sản phẩm. Tiếp tục rà soát và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các tiêu chí để đến năm 2020, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, mỗi xã nông thôn mới phải có mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân thật sự bền vững. 

Thứ hai, phát triển du lịch là một trong những mục tiêu đột phá của huyện, vì vậy cần phải có quyết tâm chính trị trong việc triển khai thực hiện; đồng thời, phải đi đôi với việc giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Tiếp tục rà soát, đề xuất xử lý quyết liệt các dự án chậm triển khai để kêu gọi các nhà đầu tư mới có năng lực thực hiện dự án; quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trên địa bàn ngày càng lớn mạnh, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của huyện. Các chủ đầu tư dự án du lịch phải có kế hoạch bổ sung quy hoạch phát triển các sản phẩm du lịch để phục vụ du khách. Quan tâm phát triển các loại hình du lịch nông nghiệp; quảng bá và đưa các sản phẩm nông nghiệp sạch đến các cơ sở du lịch; quan tâm quản lý, trùng tu các di tích, lịch sử, danh thắng, đưa vào danh mục điểm đến du lịch. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm soát chặt chẽ và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm môi trường, nhất là việc xả rác thải ở các bờ biển.  

Thứ ba, chăm lo cho mục tiêu phát triển con người là nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị phải tập trung thực hiện dựa trên nền tảng công bằng, dân chủ, nhân văn. Do đó, Đảng bộ huyện cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ chăm lo cho con người vừa là mục tiêu và vừa là động lực của sự phát triển. Muốn làm được điều này, từng cấp, từng ngành của huyện phải xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, lộ trình cụ thể cho từng vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình để thực hiện 12 vấn đề trọng tâm nhằm bảo đảm cho người dân huyện Đất Đỏ nói riêng, người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung có môi trường sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, an toàn hơn.

Thứ tư, tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, cần quan tâm đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ huyện và từng cấp ủy cơ sở; quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng và đồng thuận trong việc tổ chức thực hiện; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tổ chức bộ máy và Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng tiến độ đề ra; thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong công tác cán bộ; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, biết hành động hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào những vấn đề phức tạp, những đơn vị có vấn đề nội bộ và kiểm tra, giám sát khi có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể; phát động mạnh mẽ phong trào thi đua dân vận khéo, mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với phong trào “Đảng viên tình nguyện”, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân.

Phát huy những thành tựu và kinh nghiệm sau 15 năm xây dựng và phát triển, tôi tin rằng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Đất Đỏ sẽ đoàn kết, thống nhất, quyết tâm khắc phục khó khăn, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, xây dựng Đất Đỏ trở thành “Huyện nông thôn mới vào năm 2020”.

* Trân trọng cảm ơn đồng chí!

PHÚC LƯU
(Thực hiện)

;
.