123
Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh: Học tập, quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh: Học tập, quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8

Thứ Sáu, 30/11/2018, 11:51 [GMT+7]
In bài này
.

(BR-VT) Sáng 30-11, Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng cho hơn 600 cán bộ, đảng viên trong khối.

: Cán bộ, đảng viên trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh tham gia học tập các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII.
: Cán bộ, đảng viên trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh tham gia học tập các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu đã được nghe truyền đạt các chuyên đề về: Những nội dung, quan điểm cơ bản, mục tiêu, những điểm mới và các nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII của Đảng; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22-10-2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và lồng ghép với những kết quả kinh tế-xã hội của tỉnh...

Sau hội nghị, cán bộ, đảng viên thực hiện viết thu hoạch thể hiện trách nhiệm cá nhân trong việc nắm vững, hiểu rõ các nội dung Hội nghị Trung ương 8, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, là cơ sở để thống nhất ý chí và hành động trong tổ chức thực hiện sau này.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH

;
.