123
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT

Thứ Năm, 13/09/2018, 16:58 [GMT+7]
In bài này
.

Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu vừa ban hành Chỉ thị số 39-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chính sách, chế độ BHXH, BHYT và coi đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; Xác định rõ các nhiệm vụ và có giải pháp cụ thể bảo đảm thực hiện chính sách BHXH, BHYT có hiệu quả và đồng bộ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện.

Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu cũng yêu cầu UBND TP.Vũng Tàu chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các UBND phường, xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT và coi đây là một chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đơn vị; Chỉ đạo các cơ quan chức năng làm tốt công tác quản lý Nhà nước, công tác phối hợp, tăng cường kiểm tra, thanh tra tập trung vào những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong quản lý, bảo đảm sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT, BHXH; Ngăn ngừa và xử lý nghiêm tình trạng trục lợi, sử dụng quỹ sai mục đích.

Phương Anh

 
;
.