123
Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh: Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh: Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

Thứ Sáu, 28/09/2018, 18:53 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 28-9, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ XV (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đến nay, 66/66 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho 3.450 đảng viên; 100% đảng viên đã hoàn thành việc đăng ký bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong thực hiện Chỉ thị 05 gắn với cam kết khắc phục các khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh và các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã tổ chức 96 lớp quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kết nạp 229 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 109,6% kế hoạch năm. 

Trong 3 tháng cuối năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) kịp thời, đầy đủ; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 (khóa XII) và Chỉ thị 05; Tăng cường rà soát, củng cố, kiện toàn cấp ủy cơ sở, kịp thời chấn chỉnh các tổ chức Đảng hoạt động không hiệu quả; Tiếp tục kiểm tra, giám sát đối với đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm; Giám sát nâng cao vai trò của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong việc phục vụ người dân, DN, nhà đầu tư.

HỒNG PHƯƠNG

;
.