123
LĐLĐ tỉnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

LĐLĐ tỉnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

Thứ Hai, 06/08/2018, 17:51 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 6-8, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho gần 100 cán bộ, đảng viên khối cơ quan LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Đình Tiếp, báo cáo viên cấp tỉnh, phổ biến, quán triệt những nội dung trọng tâm của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong DN; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH.

BẢO KHÁNH

 
;
.