123
Huyện ủy Xuyên Mộc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW7 (Khóa XII) - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Huyện ủy Xuyên Mộc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW7 (Khóa XII)

Thứ Năm, 09/08/2018, 17:57 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 9-8, Huyện ủy Xuyên Mộc tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho gần 500 đảng viên khối cơ quan huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

BẢO KHÁNH

 
;
.