123
Cơ cấu kinh tế TP. Bà Rịa chuyển dịch đúng hướng - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Cơ cấu kinh tế TP. Bà Rịa chuyển dịch đúng hướng

Thứ Sáu, 03/08/2018, 18:40 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 3-8, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Bà Rịa đã tổ chức Hội nghị lần thứ 15 (mở rộng) sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Bà Rịa khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Bà Rịa lần thứ V của Thành ủy Bà Rịa cho biết: Trong nửa nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ thành phố đã triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ V. Đến nay tình hình kinh tế xã hội, an ninh chính trị của thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng, có 19 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đến năm 2020, 20 chỉ tiêu còn lại dự kiến sẽ đạt vào năm 2020.

Cụ thể, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng dịch vụ - thương mại: dịch vụ - thương mại chiếm 43,85% (NQ 44,52%); công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 54,94% (NQ 54,26%); nông nghiệp 1,21% (NQ 1,22%) (Năm 2015 là: dịch vụ - thương mại chiếm 40,71%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 56,52%, nông nghiệp 2,77%). Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được chăm lo đúng mức, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao. Quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng tiếp tục được chú trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên.

Hội nghị đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phấn đấu hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Bà Rịa khóa V đã đề ra như: Tạo mọi điều kiện phát triển dịch vụ-thương mại, hình thành trung tâm dịch vụ, trọng tâm là các dịch vụ thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, du lịch, giải trí; Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng siêu thị Bà Rịa; Nâng cấp Trung tâm Thương mại Bà Rịa; Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học theo hướng đổi mới; Khuyến khích xã hội hóa các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố; Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, bảo đảm tiêu chuẩn và chất lượng; Thực hiện tốt Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

PHÚC LƯU

;
.