123
Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị tư tưởng - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị tư tưởng

Thứ Tư, 11/07/2018, 18:23 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 11-7, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tuyên huấn 6 tháng cuối năm 2018.

6 tháng đầu năm 2018, công tác tuyên huấn đã chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị triển khai toàn diện, đồng bộ nhiều nhiệm vụ có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chủ động quán triệt học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của các cấp. Đẩy mạnh đổi mới các hình thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, “Lời Bác Hồ dạy” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Triển khai công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong các nhà trường Quân đội; Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng chặt chẽ, đúng kế hoạch. Công tác thông tin, tuyên truyền, thông tấn, báo chí, xuất bản, in và phát hành giữ vững tôn chỉ, mục đích, chủ động, nhạy bén, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Quân đội... Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa được tăng cường.

Từ nay đến cuối năm, ngành tuyên huấn tiếp tục tập trung giáo dục, quán triệt sâu sắc quan điểm, tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thể hiện trong các chiến lược, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Đổi mới giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, kịp thời bổ sung nội dung, chương trình giáo dục khoa học xã hội và nhân văn; Tổ chức tốt các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng; Làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội; Đẩy mạnh các hoạt động trọng điểm văn hóa, văn học, nghệ thuật, báo chí gắn với cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí Chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chủ động, nhạy bén, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác tuyên huấn 6 tháng cuối năm 2018; Tiếp tục quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

HỔNG PHA

;
.