123
Xây dựng cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để "không thể tham nhũng" - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Xây dựng cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để "không thể tham nhũng"

Thứ Sáu, 13/07/2018, 18:45 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 13-7, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018. 

Ban Nội chính Trung ương đánh giá, 6 tháng đầu năm, Ban đã mạnh dạn đề ra nhiều chương trình, kế hoạch công tác với yêu cầu cao hơn; Quá trình thực hiện luôn bám sát các Nghị quyết của Đảng và yêu cầu nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2017; Triển khai xây dựng đúng kế hoạch 6 Đề án lớn trình Bộ Chính trị và chủ động nghiên cứu 9 đề tài, đề án cấp Trung ương, 10 đề tài, đề án, chuyên đề cấp cơ sở để phục vụ cho công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; Tham mưu Ban Chỉ đạo chỉ đạo có hiệu quả về đường lối xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án ở cả ba cấp độ... Công tác theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp ở các cấp ủy, tổ chức Đảng ở Trung ương và địa phương được tăng cường... 

Những tháng còn lại trong năm, Ban Nội chính Trung ương tập trung hoàn thành Đề án: “Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng”; Tiếp tục xây dựng 6 Đề án lớn để trình Bộ Chính trị theo tiến độ đã đề ra, trước mắt tập trung vào 3 Đề án trình Bộ Chính trị trong Quý III-2018; Tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo để hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tạo cơ sở chính trị, pháp lý đồng bộ cho công tác phòng, chống tham nhũng, tập trung vào xây dựng một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”; Tham mưu xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, sai phạm nhằm cảnh tỉnh, răn đe để “không dám tham nhũng”; Đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư đẩy mạnh giáo dục đạo đức công vụ để “không muốn tham nhũng”. Ban Nội chính Trung ương cũng sẽ nghiên cứu, thẩm định, tham gia ý kiến có chất lượng đối với các dự án luật, các đề án, văn bản quan trọng có liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp do các cơ quan lấy ý kiến trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Nghiên cứu để tham mưu, đề xuất có chất lượng các nội dung liên quan đến Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân phong, Phú Quốc... 

TTXVN

;
.