123
Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phát triển KT-XH - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phát triển KT-XH

Thứ Sáu, 13/07/2018, 11:41 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 13-7, Hội nghị lần thứ 21 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa VI đã tập trung thảo luận, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng trong thời gian tới. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

KINH TẾ TĂNG TRƯỞNG KHÁ

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trên cơ sở thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá, với sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng sự nỗ lực khắc phục khó khăn của nhân dân và cộng đồng DN, 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Hoạt động cảng biển, du lịch, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng trưởng khá so với kế hoạch; Nông nghiệp đang được tích cực đầu tư theo hướng ứng dụng công nghệ cao; Thu ngân sách đạt dự toán, bảo đảm chi cho các hoạt động; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, thành lập mới DN tăng khá; Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện. Cùng với đó, công tác bảo đảm an sinh xã hội luôn được chăm lo; Các hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

TÍCH CỰC THỰC HIỆN TINH GỌN BỘ MÁY

Lãnh đạo các Vụ của Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban Đảng Trung ương tham dự hội nghị.
Lãnh đạo các Vụ của Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban Đảng Trung ương tham dự hội nghị.

Nổi bật trong công tác xây dựng Đảng là tỉnh đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Công tác tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW được tích cực triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, phê duyệt Đề án vị trí việc làm của 25/25 cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, bảo đảm nguyên tắc tinh giản biên chế, giảm đầu mối, trong đó đã cho chủ trương việc sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo các Huyện, Thị, Thành ủy. Các cơ quan khối Nhà nước đang tích cực rà soát, sắp xếp lại các phòng, đơn vị trực thuộc theo hướng sáp nhập những phòng có dưới 6 biên chế và những phòng, đơn vị trực thuộc có chức năng, nhiệm vụ gần giống nhau; Đẩy mạnh xã hội hóa và tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

THỰC HIỆN TỐT CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

Năm 2018 là năm quan trọng, năm giữa nhiệm kỳ Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp, thực hiện tốt các nội dung sau trong 6 tháng cuối năm.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự hội nghị.
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Về kinh tế, các sở, ngành, địa phương rà soát, đối chiếu việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm với kế hoạch cả năm 2018, từ đó có giải pháp quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện, thúc đẩy các chỉ tiêu còn thấp để hoàn thành kế hoạch cả năm 2018. Đối với sản xuất công nghiệp, tiếp tục tìm kiếm, tiếp cận để kêu gọi đầu tư những dự án công nghiệp quy mô lớn theo định hướng đề ra; Thực hiện việc phân cấp cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp trong việc cấp phép đầu tư cho các dự án trong khu công nghiệp; Hỗ trợ, thúc đẩy các dự án mới đi vào hoạt động ổn định để gia tăng giá trị sản xuất của ngành công nghiệp. Về đầu tư phát triển, ban hành Quy trình rút ngắn thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; Quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất (trong đó có dự án thuộc chính sách khuyến khích đầu tư xã hội hóa); Trình tự thủ tục thực hiện các dự án đầu tư xã hội hóa; Quy chế phối hợp trong thực hiện thủ tục đầu tư các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy các giải pháp để tiếp tục nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, PAR Index. Trong lĩnh vực nông nghiệp, cần quan tâm phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho nông dân; Lựa chọn một số mô hình kinh tế hộ tốt, có hiệu quả để thúc đẩy, nhân rộng, lan tỏa ra nhiều hộ khác; Tổ chức hội nghị chuyên đề về hợp tác xã kiểu mới và tăng cường tuyên truyền, phổ biến, thúc đẩy phát triển mô hình này.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tham dự hội nghị.
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tham dự hội nghị.

Về văn hóa - xã hội, thúc đẩy việc cụ thể hóa và ban hành Kế hoạch thực hiện 12 vấn đề về nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, phân công cơ quan chủ trì, phối hợp, bố trí nguồn lực để thực hiện, lộ trình, thời gian hoàn thành; Nghiên cứu, cho chủ trương việc triển khai thực nghiệm chương trình tổng thể giáo dục phổ thông mới, chuẩn bị tốt các điều kiện tuyển sinh năm học mới và triển khai kế hoạch tuyển dụng, luân chuyển, chuyển đổi vị trí giáo viên để phục vụ cho năm học 2018-2019; Tổ chức sơ kết việc thực hiện Đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2013-2020.

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đúng lộ trình các nội dung đã đề ra tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và các Đề án tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW đã được phê duyệt; Triển khai thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Xây dựng kế hoạch thực hiện việc bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp huyện không phải là người địa phương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII...

Ngày 14-7, Hội nghị tiếp tục làm việc.

NHÓM PV THỜI SỰ-CHÍNH TRỊ

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG LĨNH, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH:

Tháo gỡ, xử lý kịp thời mọi vướng mắc, trì trệ

Trong 6 tháng cuối năm 2018, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Về phát triển kinh tế, nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu vẫn là tạo thêm nguồn lực cho sự phát triển và chú trọng chất lượng tăng trưởng, do đó phải tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trong thu hút đầu tư. Một mặt phải tạo động lực thúc đẩy các dự án đã cấp phép, mặt khác tạo không gian tiếp nhận các nhà đầu tư mới, tiếp tục hỗ trợ khởi nghiệp và thu hút xã hội hóa của kinh tế tư nhân. Có kế hoạch đấu giá các khu đất công để vừa thúc đẩy các dự án xã hội, vừa có nguồn lực để thực hiện đầu tư công phục vụ phát triển hạ tầng của tỉnh. Lãnh đạo các cấp từ tỉnh đến cơ sở phải quán triệt và nhận thức sâu sắc trong việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, không để xảy ra trường hợp lãnh đạo thì quyết tâm nhưng một bộ phận công chức thừa hành lại gây khó khăn, cản trở. Để làm được điều này, từng lãnh đạo sở, ngành, địa phương phải sâu sát, kiểm tra, giám sát công vụ cấp dưới trong việc thực hiện các thủ tục cho nhà đầu tư, thực hiện việc điều chuyển những trường hợp không đáp ứng vị trí, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp.

Về văn hóa-xã hội, trọng tâm là nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đây vừa là nhiệm vụ, vừa là mục tiêu vươn đến mà mỗi cấp, mỗi ngành phải thực hiện ở nhiệm kỳ này và thời gian tiếp theo. Trong đó, phải thực hiện có hiệu quả 12 vấn đề đã được chỉ ra, xác định cụ thể công việc, thời gian hoàn thành, phân công cơ quan chủ trì, phối hợp, bố trí nguồn lực thực hiện. Để thực hiện tốt vấn đề này, từng cấp ủy, chính quyền phải sâu sát, nắm bắt đầy đủ những vấn đề thiết yếu liên quan đến chất lượng cuộc sống của người dân để giải quyết đầy đủ, kịp thời, làm cho niềm tin, sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của bộ máy chúng ta ngày càng tăng và vững chắc.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phải chủ động xử lý các khiếu nại trong dân, sâu sát trong việc bảo vệ người yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn khi xảy ra xung đột, tranh chấp. Đây là vấn đề mà cả hệ thống chính trị phải đặc biệt quan tâm, vì nó thể hiện tính nhân văn, bản chất tốt đẹp của chế độ chúng ta.

Nhiệm kỳ 2015-2020 đã trải qua một nửa chặng đường. Qua báo cáo, đánh giá, chúng ta cơ bản đã thấy rõ những kết quả đạt được, những vấn đề cần phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu từng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể ngay sau Hội nghị này phải rà soát lại những vấn đề còn hạn chế, yếu kém, những nhiệm vụ chưa được thực thi hiệu quả so với Nghị quyết Đại hội cấp mình đề ra để có kế hoạch khắc phục. Mọi vướng mắc, trì trệ phải được tháo gỡ, xử lý kịp thời. Mọi cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phải được thay đổi. Chúng ta phải thật sự toàn tâm, toàn ý, cùng một chí hướng mới có thể hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI đã đề ra.

6 tháng đầu năm 2018, mức tăng trưởng GRDP (không kể dầu khí) đạt 7%; Sản xuất công nghiệp (trừ dầu khí) tăng 8,17%; Tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 33,6 triệu tấn, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017; Tổng khách du lịch đến tỉnh đạt 6,5 triệu lượt, tăng 13% so với cùng kỳ; Đã cấp phép đầu tư cho 35 dự án, với tổng vốn đăng ký 2,07 tỷ USD; Tổng thu ngân sách đạt 36.918 tỷ đồng, đạt 57% dự toán, tăng 12% so cùng kỳ...

 

;
.