123
Chủ động cung cấp thông tin, tuyên truyền và định hướng kịp thời - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN XINH, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY:

Chủ động cung cấp thông tin, tuyên truyền và định hướng kịp thời

Thứ Ba, 31/07/2018, 18:28 [GMT+7]
In bài này
.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã thực hiện nhiều nội dung, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Nhân kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên  Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên giáo trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nêu những kết quả nổi bật của ngành Tuyên giáo tỉnh tại Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Đông Nam bộ vào ngày 2-7. Ảnh: PHÚC LƯU
Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nêu những kết quả nổi bật của ngành Tuyên giáo tỉnh tại Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Đông Nam bộ vào ngày 2-7. Ảnh: PHÚC LƯU

* Phóng viên: Đề nghị đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo từ đầu năm đến nay?

- Đồng chí Nguyễn Văn Xinh: Một trong những kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy tổ chức triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một cách nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. Đặc biệt, việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương được tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến huyện đã đẩy nhanh tiến độ triển khai học tập, tăng số lượng, thành phần tham dự và giảm chi phí tổ chức hội nghị; tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập nghị quyết được cấp phát đầy đủ, kịp thời. Qua đó đã giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt và báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện nắm bắt được những nội dung quan trọng của nghị quyết, kịp thời tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

Cụ thể, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; chủ động ban hành Hướng dẫn báo chí tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị; phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức nối cầu trực tuyến Hội nghị Trung ương tới 9 điểm cầu (1 cấp tỉnh và 8 huyện, thị, thành phố) có 1.380 cán bộ chủ chốt và báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện tham dự. Đồng thời, hướng dẫn và đôn đốc các cấp ủy Đảng, Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch (chương trình) hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tập trung tuyên truyền Nghị quyết bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Song song với việc tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn ban hành hướng dẫn và chủ động phối hợp tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai và tuyên truyền các nghị quyết, chương trình hành động của tỉnh như: Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27-12-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động số 19-CT/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW (khoá XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thực hiện Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW ngày 20/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tiếp tục thực hiện một số nội dung Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Trên cơ sở những nội dung đã được quán triệt, Tỉnh ủy đã hướng dẫn các cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên lựa chọn những nội dung phù hợp đặc điểm tình hình, nhiệm vụ được phân công để chọn công việc cụ thể xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII làm cơ sở đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm. Tham mưu Tỉnh ủy tổ chức thành công hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiêu biểu; đồng thời trao giải cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí (đợt 1-2018); phát động đợt 2 cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (giai đoạn 2018 - 2020). Tham mưu Tỉnh ủy tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh.  

* Thưa đồng chí, một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành tuyên giáo là công tác nắm bắt dư luận xã hội, chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề dư luận quan tâm. Công tác này đã được Ban Tuyên giáo các cấp thực hiện như thế nào?

- Ban Tuyên giáo các cấp ủy thường xuyên quan tâm, củng cố, kiện toàn, tập huấn kỹ năng, mở rộng  mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn; Chủ động nắm tình hình thông qua việc phản ánh nhanh qua điện thoại, báo cáo nhanh dư luận xã hội định kỳ, hội nghị báo cáo viên, các cuộc tiếp xúc cử tri, phương tiện thông tin đại chúng, giao ban báo chí, mạng xã hội, mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội hoặc qua các cuộc giao ban dư luận xã hội định kỳ. Ban Tuyên giáo các cấp ủy duy trì, tăng cường các điều tra dư luận xã hội về nhiều lĩnh vực như: đền bù giải phóng mặt bằng; ô nhiễm môi trường; tình hình tư tưởng, văn hóa; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Trong tháng 5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức điều tra dư luận xã hội (thực hiện 1.600 phiếu điều tra) về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, Ban Tuyên giáo các cấp ủy đã kịp thời báo cáo, tham mưu cấp ủy biện pháp xử lý, giải quyết, định hướng dư luận xã hội đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, tác động đến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; Góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ổn định an ninh chính trị ở địa phương. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã tổ chức biên tập, đăng, chia sẻ, bình luận, phản bác các thông tin xấu, độc hại trên mạng xã hội.

* Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo cũng có những hạn chế. Vậy những nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong thời gian tới là gì, thưa đồng chí?

- Ban Tuyên giáo các cấp sẽ tham mưu cấp ủy tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, quán triệt và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch, sơ tổng kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng; định hướng tuyên truyền trước các vấn đề nhạy cảm phát sinh và công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc; công tác thông tin đối ngoại. Đồng thời, giám sát thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và hoạt động của báo cáo viên đối với ban tuyên giáo các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. 

Về công tác nắm bắt dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy tổ chức điều tra dư luận xã hội về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW về tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Ban Tuyên giáo các cấp ủy sẽ thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; thực hiện báo cáo tình hình dư luận xã hội theo định kỳ hàng tháng, báo cáo đột xuất khi có vấn đề nảy sinh; tiếp tục nắm bắt tình hình cán bộ, công chức, đảng viên xin nghỉ việc, xin ra khỏi Đảng; kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý những trường hợp phát sinh vấn đề tư tưởng; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội; tổ chức tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên và kết nối lực lượng đến các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh...

* Xin cảm ơn đồng chí!

PHÚC LƯU
(Thực hiện)

;
.