123
Đẩy lùi thái độ "nước đôi, ba phải" - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Đẩy lùi thái độ "nước đôi, ba phải"

Thứ Tư, 11/07/2018, 16:19 [GMT+7]
In bài này
.

Một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng chỉ ra là: “Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh”. Đây là một biểu hiện suy thoái không thể xem nhẹ. Vì vậy, việc nhận diện, đấu tranh, đẩy lùi biểu hiện suy thoái này ra khỏi mỗi con người cán bộ, đảng viên là góp phần củng cố sức chiến đấu và tăng cường năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng hiện nay.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Bác Hồ viết vào tháng 10-1947, Người gọi những người thiếu chính kiến, “ươn hèn” đó là “bọn thứ ba”, chỉ biết “theo gió bẻ buồm, không có khí khái”, “thái độ thứ ba, ai mặc kệ ai”. Người khẳng định: “Đó là thái độ của những đảng viên và cán bộ ươn hèn, yếu ớt”.

Những người “thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh” trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị hiện nay thường có đặc điểm chung là ngại va chạm, né đấu tranh, mũ ni che tai, “mười lăm cũng ừ, mười tư cũng gật”, khư khư bám giữ và thực hiện phương châm “dĩ hòa vi quý”, “gió chiều nào che chiều ấy” để hành xử với mọi người. Cách sống này mới thoạt nhìn bề ngoài thì tỏ vẻ thân thiện vì không mấy khi làm mất lòng ai, nhưng thực tế đây là những người “khôn lỏi”, “khôn ranh” trong quan hệ ứng xử, tức là chỉ lấy “cái khôn”, “cái mẹo” vặt vãnh của mình vì lợi ích cá nhân. 

Nguy hại của những người “thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh” còn biểu hiện ở chỗ, vì thiếu nhất quán trong suy nghĩ và việc làm, tư tưởng và hành động, thái độ và hành vi, mà họ có thể thay đổi lập trường bất cứ lúc nào, miễn là sự thay đổi đó mang lại lợi ích cho bản thân. Những người sống theo kiểu “tiền hậu bất nhất” vô hình trung làm biến dạng, méo mó các mối quan hệ và ảnh hưởng tiêu cực đến việc xây dựng môi trường văn hóa của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Khách quan mà nói, con người nói chung, cán bộ, đảng viên nói riêng mà giữ được cái đạo ứng xử nhã nhặn, mềm mỏng, uyển chuyển trong các mối quan hệ nội bộ là cần thiết. Tuy nhiên, nếu ai đó mà nhã nhặn đến mức nhu nhược; mềm mỏng đến mức yếu đuối; uyển chuyển đến mức nhún nhường, lùi bước, thì đấy lại là một tính cách rất tầm thường, nếu không muốn nói là xu thời, cơ hội.

Vậy, làm sao để ngăn chặn, đẩy lùi, hạn chế những tư tưởng, thái độ, hành vi “thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay? Đây là vấn đề không đơn giản, nhưng không thể không làm vì nó liên quan đến vị thế, uy tín của tổ chức đảng nói chung, sự phát triển lành mạnh của mỗi cơ quan, đơn vị nói riêng.

Muốn bớt đi những biểu hiện “thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh”, trước hết phải chú trọng giáo dục cho cán bộ, đảng viên nhận thức thấu đáo tác hại của tư tưởng ba phải, nước đôi, nửa vời và thái độ ngại va chạm, né tránh đấu tranh. Những tư tưởng ấy sẽ làm thui chột động lực phấn đấu tích cực của cả cá nhân và tập thể. Vì vậy, phải nêu cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người trong việc chung sức đồng lòng để cùng nhận diện, phát hiện và đấu tranh với mọi biểu hiện, hành vi sai trái, tiêu cực trong tổ chức, cơ quan, đơn vị; đồng thời luôn biết trân trọng, nâng niu, cổ vũ và bảo vệ những nhân tố tích cực, những thái độ dũng cảm, những việc làm đúng đắn vì lợi ích chung của tập thể, cộng đồng. 

Những thái độ “thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh” hầu hết xuất phát từ việc các tổ chức, cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình thiếu nghiêm túc, thực chất. Do đó, mấu chốt để khắc phục tình trạng này là phải “xốc” lại tinh thần tự phê bình và phê bình với quan điểm: Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, cho dù sự thật ấy có phần đau đớn và ít nhiều làm tổn thương lòng tự trọng của người vi phạm khuyết điểm, nhưng đó là cách làm hiệu quả nhất để ngăn ngừa sai phạm, thành thật giúp đỡ họ tự giác khắc phục khuyết điểm để phấn đấu tiến bộ. 

Thái độ ứng xử “thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh” thường tồn tại, nảy sinh trong một môi trường văn hóa ứng xử thiếu lành mạnh. Vì vậy, muốn ngăn ngừa, đẩy lùi thực trạng này, giải pháp căn cơ nhất hiện nay là các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị phải quan tâm chăm lo xây dựng bầu không khí thật sự dân chủ, nhân văn, làm cho cái tốt, cái hay, cái đẹp có điều kiện nảy nở, phát huy và người tốt, người tài, người tích cực có chỗ dựa vững vàng để yên tâm làm việc, cống hiến và phấn đấu trưởng thành. Khi tổ chức, cơ quan, đơn vị có bầu không khí và môi trường học tập, công tác, ứng xử lành mạnh gắn với duy trì kỷ cương, kỷ luật chặt chẽ nghiêm minh, thì cái sai, cái dở, cái xấu không có cơ hội tồn tại, lộng hành, và do vậy, những người có thái độ ba phải, xu thời, trung bình chủ nghĩa cũng phải dần “co cụm” lại trước sức mạnh chân chính của tập thể, cơ quan, đơn vị.

THIỆN VĂN

 
;
.