123
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận tổ về tình hình kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận tổ về tình hình kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng

Thứ Ba, 10/07/2018, 10:47 [GMT+7]
In bài này
.

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI, sáng 10-7, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận tại 4 tổ về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; dự thảo báo cáo giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia thảo luận tại tổ 4.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia thảo luận tại tổ 4.
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận tại tổ 3.
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận tại tổ 3.
Đồng chí Bùi Thanh Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Tổ trưởng tổ 4 điều hành thảo luận tổ.
Đồng chí Bùi Thanh Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Tổ trưởng tổ 4 điều hành thảo luận tổ.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia thảo luận tại tổ 4; đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận tại tổ 3.

Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng tổ 2 điều hành thảo luận tổ.
Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng tổ 2 điều hành thảo luận tổ.
Đồng chí Đỗ Văn Bửu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Tổ trưởng tổ 1 điều hành thảo luận tổ.
Đồng chí Đỗ Văn Bửu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Tổ trưởng tổ 1 điều hành thảo luận tổ.
Đồng chí Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tich HĐND tỉnh, Tổ phó tổ 3 điều hành thảo luận tổ.
Đồng chí Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Tổ phó tổ 3 điều hành thảo luận tổ.

Tại 4 tổ, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung thảo luận các vấn đề được Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu lên, gồm: 7 vấn đề về kinh tế; 5 vấn đề về văn hóa - xã hội; 4 vấn đề về quốc phòng - an ninh, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 6 vấn đề về xây dựng Đảng, chính quyền; 6 vấn đề của dự thảo Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ 2015-2020 và những nội dung khác.

NHÓM PV THỜI SỰ

;
.