123
Huyện Đất Đỏ quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Huyện Đất Đỏ quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng

Thứ Tư, 13/06/2018, 17:46 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 13-6, Huyện ủy Đất Đỏ tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy cho 315 cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Tại hội nghị, các cán bộ đã được phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22-3-2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19-7-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 23-4-2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18-11-2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 22-3-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5-1-2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27-12-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch chất lượng cao giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 23-4-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới…

Thanh Nghi

 
;
.