123
Thông tin kịp thời các quy định của pháp luật về ATTP - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Thông tin kịp thời các quy định của pháp luật về ATTP

Thứ Năm, 17/05/2018, 18:54 [GMT+7]
In bài này
.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Hướng dẫn (số 69-HD/BTGTU ngày 9-5) tuyên truyền Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề ATTP trong tình hình mới (theo tinh thần Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư).

Ban Tuyên giáo đề nghị các tổ chức Đảng cơ sở, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, các tổ chức quần chúng, cụm dân cư… thông qua các hình thức sinh động để đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội, DN, nhân dân về nhiệm vụ bảo đảm ATTP; phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật và những kiến thức cần thiết về ATTP; phát huy đạo đức kinh doanh, ý thức trách nhiệm của DN, hộ gia đình và từng người dân về ATTP; nâng cao nhận thức về vai trò của cán bộ, đảng viên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm ATTP; đưa nhiệm vụ bảo đảm ATTP vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, Đảng bộ cơ sở và các đoàn thể chính trị; đẩy mạnh truyền thông, quảng bá các địa chỉ tin cậy về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến về bảo đảm ATTP, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật, không chính xác, tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh... 

MINH THIÊN

 
;
.