123
Tập trung tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Tập trung tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng

Thứ Năm, 10/05/2018, 18:52 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 10-5, đồng chí Trần Văn Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản tháng 4, định hướng tuyên truyền tháng 5-2018.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong tháng 4-2018, các cơ quan báo chí của tỉnh đã phản ánh khá toàn diện các hoạt động nổi bật của tỉnh và kết quả đạt được của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, xây dựng Đảng, không xảy ra vi phạm trong thông tin tuyên truyền. Các cơ quan báo chí của Trung ương và TP.Hồ Chí Minh, báo ngành hoạt động trên địa bàn tỉnh có nhiều bài viết thông tin, phản ánh đa chiều, giúp công chúng có cái nhìn toàn diện hơn về các vụ việc quan trọng nảy sinh trên địa bàn tỉnh.

Định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 5-2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin, tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các Nghị quyết của Tỉnh ủy; đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả đạt được, những chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tuyên truyền những kết quả trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, Nghị quyết số 18 (Khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19 (Khóa XII) một số vấn đề tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hoạt động hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập; tuyên truyền về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của tỉnh và các ban, ngành, địa phương…

TUỆ LÂM

 
;
.