123
Lãnh đạo chủ chốt không đi công tác nước ngoài quá 2 lần/năm - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Lãnh đạo chủ chốt không đi công tác nước ngoài quá 2 lần/năm

Thứ Sáu, 06/04/2018, 18:24 [GMT+7]
In bài này
.

Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 3949-CV/TU về tăng cường quản lý việc đi nước ngoài. 

Theo đó, Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị không đi công tác nước ngoài quá 2 lần/năm (trường hợp đặc biệt trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định); Thành phần đoàn ra nước ngoài cần gọn nhẹ, không quá 10 người/đoàn (đối với đoàn quan trọng, có sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành, cần có số thành viên tham gia hợp lý thì phải có sự đồng ý của cấp có thẩm quyền); Mỗi nước thăm không quá 3 ngày (không tính thời gian đi và về); Trường hợp đi thăm nhiều nước, cần tính toán hợp lý, bố trí các nước đi thăm gần nhau, thuận  tiện, trong cùng khu vực, không đi quá 3 nước trong cùng một chuyến công tác; Thực hiện nghiêm túc việc sử dụng nguồn kinh phí khi đi công tác nước ngoài đúng quy định; Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, các huyện, thành phố, Ủy ban Kiểm tra, các ban Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể không tham gia đoàn của các DN đi nước ngoài hoặc do các DN nước ngoài mời đích danh; không bố trí 2 đồng chí lãnh đạo chủ chốt của một sở, đơn vị, địa phương cùng tham gia 1 đoàn đi công tác nước ngoài.

Ngoài ra, Tỉnh ủy cũng nêu rõ một số nội dung mà cán bộ, đảng viên phải thực hiện khi ra nước ngoài. Theo đó, cán bộ, đảng viên không được mang tài liệu mật, tài liệu lưu hành nội bộ, tài liệu chưa được phổ biến công khai của Đảng và Nhà nước ra nước ngoài dưới bất kỳ hình thức nào (Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép, phải chấp hành nghiêm chế độ bảo quản, sử dụng các tài liệu trên theo quy định; khi về nước, phải nộp lại và báo cáo đầy đủ việc quản lý, sử dụng tài liệu cho cơ quan có thẩm quyền). Thời gian ở nước ngoài, cán bộ, đảng viên phải cảnh giác, đề phòng và chủ động đấu tranh với những hoạt động móc nối, lôi kéo, mua chuộc, khống chế, chia rẽ của các thế lực thù địch; kịp thời phát hiện, báo cáo với trưởng, phó đoàn hoặc thường trực cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước sở tại về các hoạt động trên để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo đó. Khi về nước, trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, cán bộ, đảng viên phải báo cáo bằng văn bản đầy đủ, trung thực về nội dung, kết quả chuyến đi; việc chấp hành pháp luật nước sở tại; việc thực hiện quy định về bảo vệ chính trị nội bộ với cấp ủy trực tiếp quản lý và cấp ủy nơi sinh hoạt; không được mang tài liệu phản động, văn hóa phẩm đồi trụy, độc hại về nước (trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ được giao). Các đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý cần xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy trước khi đi nước ngoài.

TUỆ LÂM

;
.