123
Công ty CP Cao su Bà Rịa: Tập trung thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW (khoá XII) gắn với Chỉ thị 05 - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Công ty CP Cao su Bà Rịa: Tập trung thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW (khoá XII) gắn với Chỉ thị 05

Thứ Năm, 12/04/2018, 18:29 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 12-4, Đoàn giám sát của Tỉnh ủy do đồng chí Trần Tuấn Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, làm phó đoàn, đã giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW (khoá XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Đảng ủy Công ty CP Cao su Bà Rịa.

Báo cáo với Đoàn giám sát, đồng chí Phan Văn Chánh, Bí thư Đảng ủy Công ty CP Cao su Bà Rịa cho biết, Đảng bộ Công ty có 6 chi, đảng bộ cơ sở, 32 chi bộ trực thuộc, với 396 đảng viên. Thời gian qua, Đảng ủy Công ty đã bám sát nội dung văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW (khoá XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đảng ủy Công ty cũng chú trọng xây dựng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả như: Tiết kiệm chi phí sản xuất; Tận thu mủ, nâng cao chất lượng sản phẩm trong khai thác; Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên và người lao động... Việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW (khoá XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty.

Trong công tác phê bình, tự phê bình, Đảng ủy Công ty chú trọng nhận diện những biểu hiện của tình trạng suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống để có biện pháp chấn chỉnh; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, nêu cao nguyên tắc dân chủ, xây dựng mối quan hệ hài hòa, thân thiện với cán bộ, đảng viên và công nhân lao động trong toàn đơn vị. Trong 2 năm 2016-2017, đã tổ chức kiểm tra, giám sát 13 cuộc, qua đó đã xử lý kỷ luật 6 trường hợp.

Đoàn giám sát ghi nhận nỗ lực của Đảng bộ Công ty CP Cao su Bà Rịa trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW (khoá XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục nhân rộng mô hình hay, khen thưởng kịp thời điển hình tốt; đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng công tác phê bình, tự phê bình…

Theo kế hoạch, Đoàn sẽ tiếp tục giám sát tại các chi, đảng bộ: Tổng Công ty Bảo đảm hàng hải miền Nam, Trường Chính trị, Sở GD-ĐT, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Tỉnh Đoàn.

MINH THIÊN

 

;
.