123
Tập trung tuyên truyền việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Tập trung tuyên truyền việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng

Thứ Sáu, 09/03/2018, 18:47 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 9-3, đồng chí Trần Văn Thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì giao ban công tác báo chí, xuất bản tháng 2, định hướng tuyên truyền tháng 3-2018. 

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong tháng 2-2018, các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát chỉ đạo, định hướng, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, không để xảy ra vi phạm trong thông tin tuyên truyền. Báo chí đã kịp thời thông tin, tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai các nhiệm vụ chính trị; phản ánh khá toàn diện kết quả đạt được của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng… 

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 3-2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin, tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết của Tỉnh ủy, đặc biệt là Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27-12-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh BR-VT giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng và các nghị quyết khác của Trung ương; việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW” trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các ban, ngành, địa phương; tuyên truyền các điển hình, nhân tố mới trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh và chủ quyền biển đảo Tổ quốc; tuyên truyền có trọng tâm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng trong tháng 3 như: Ngày thành lập Đoàn (26-3), Ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ (28-3)… 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương thông tin phản hồi đa chiều, đúng thực chất các vấn đề tiêu cực phản ánh trên các báo; cung cấp thông tin cho các báo nhanh chóng, kịp thời, chính xác; tăng cường quảng bá hình ảnh về tỉnh BR-VT... 

MINH THIÊN

 
;
.