123
Vận dụng sáng tạo việc học tập và làm theo Bác - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Vận dụng sáng tạo việc học tập và làm theo Bác

Chủ Nhật, 11/03/2018, 16:01 [GMT+7]
In bài này
.

Đến thời điểm này, các Đảng bộ huyện, thành phố và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Chuyên đề năm nay tập trung vào học tập Bác về phong cách, tác phong của người đứng đầu và của cán bộ, đảng viên, từ đó góp phần quan trọng cho mục tiêu xây dựng, hoàn thiện đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới. Nhân dịp này, phóng viên Báo BR-VT đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về những vấn đề liên quan. 

* Phóng viên: Thưa đồng chí, đến thời điểm này, việc triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 đã được thực hiện như thế nào? 

- Đồng chí Nguyễn Văn Xinh: Năm nay, chuyên đề học tập Bác được triển khai sớm, nghiêm túc. Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ cốt cán toàn tỉnh, các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đã đồng loạt tổ chức triểu khai chuyên đề tại địa phương, đơn vị mình.

Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở điểm cầu Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: PHÚC LƯU
Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở điểm cầu Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: PHÚC LƯU

Đến đầu tháng 2, tất cả các Đảng bộ huyện, thành phố và Đảng ủy trực thuộc đã triển khai chuyên đề năm 2018 với đầy đủ thành phần theo quy định. Một số Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc còn mời các giảng viên để quán triệt chuyên đề học tập Bác năm 2018 và cung cấp thông tin thời sự. Một số phường, xã, thị trấn trong tỉnh còn phát thanh trực tiếp đến tận khu dân cư về nội dung này thông qua hệ thống loa truyền thanh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã cung cấp tài liệu, băng đĩa để phổ biến tại các hội nghị báo cáo viên, các cuộc họp Chi bộ và các cuộc họp chi đoàn, chi hội”. Ngay sau các hội nghị triển khai, cán bộ, đảng viên đã đăng ký cam kết làm theo Bác. 

* Việc học tập và làm theo Bác năm nay tiếp tục gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII phải không, thưa đồng chí?

- Đúng vậy. Ngày 16-1, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch 133-KH/TU về triển khai Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW ngày 20-11-2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Công văn số 3652-CV/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bên cạnh đó, năm nay, việc học tập và làm theo Bác còn gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018 của Tỉnh ủy nêu rõ, cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng cần lựa chọn những vấn đề còn hạn chế có liên quan đến phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết; căn cứ những nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và nội dung thực hiện Chỉ thị 05 để xây dựng kế hoạch của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trong năm 2018. Trong đó, phải lựa chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính đột phá nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết.

Đặc biệt, các cấp ủy cần nghiên cứu, lựa chọn việc làm theo phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Định kỳ tổ chức sinh hoạt về những nội dung liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, Chi bộ và đảng viên; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém và đề ra phương hướng phấn đấu, đánh giá kết quả làm theo.

* Sinh thời, Bác luôn quan tâm, đề cao, nhắc nhở rất nhiều đến tinh thần nêu gương cũng như phê bình, tự phê bình của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Vậy làm thế nào để các cấp ủy, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung này?

- Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Chính vì vậy, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong phê bình và tự phê bình. Đặc biệt, đưa nội dung tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt định kỳ tại Chi bộ.

Song song đó, cần tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị gắn với cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên. Trong sinh hoạt định kỳ, Chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị cần lựa chọn một nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề của từng năm hoặc lựa chọn một mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác phù hợp với cơ quan, đơn vị để cùng trao đổi, thảo luận, vận dụng thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình.

Sau học tập, mỗi cá nhân cần xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực; đồng thời các địa phương, đơn vị, cơ quan phải có cơ chế giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của mỗi cá nhân một cách cụ thể, rõ ràng. 

Công tác kiểm tra, giám sát cần được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

- Đây là một mảng công việc không thể thiếu nhằm nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để thực hiện, cấp ủy các tổ chức Đảng phải xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 và Nghị quyết Trung ương 6. Các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên, đặc biệt coi trọng công tác tự kiểm tra, giám sát của Chi bộ nhằm sớm phát hiện, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cũng như chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Cảm ơn đồng chí!

THẢO LINH
(thực hiện)

;
.