123
Thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2018 - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2018

Thứ Hai, 12/02/2018, 18:42 [GMT+7]
In bài này
.

Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Chỉ thị 03-CT/UBND về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 -11-6-2018) và các ngày lễ lớn trong năm 2018.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh phát động: “Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; “Doanh nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu hội nhập và phát triển”; “Bà Rịa - Vũng Tàu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Các nội dung thi đua trọng tâm gồm: Tập trung thi đua thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế tư nhân; thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, xây dựng, dịch vụ trên địa bàn tỉnh, nhất là các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế như: công nghiệp chế biến, cảng biển, dịch vụ logistics, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường, khắc phục, giải quyết các điểm nóng gây ô nhiễm môi trường; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng các hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội…

NGỌC NGUYỄN

;
.