123
Phát triển đảng viên mới: Giao chỉ tiêu cho từng đảng viên - mô hình hiệu quả - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Phát triển đảng viên mới: Giao chỉ tiêu cho từng đảng viên - mô hình hiệu quả

Thứ Năm, 08/02/2018, 19:23 [GMT+7]
In bài này
.

Thực hiện công tác phát triển đảng viên, nhiều cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng đã triển khai mô hình hay, giải pháp cụ thể để thúc đẩy công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên. Kết quả, trong năm 2017, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 1.831 đảng viên, đạt 101,95% so với năm 2016.

Đồng chí Trương Viết Phú, Bí thư Chi bộ doanh nghiệp 1 (Đảng bộ Doanh nghiệp ngoài Nhà nước TP. Vũng Tàu) trao quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Đoàn Văn Điều, kỹ sư CNTT Công ty TNHH Niềm Tin vào ngày 27-12-2017.
Đồng chí Trương Viết Phú (bìa phải), Bí thư Chi bộ doanh nghiệp 1 (Đảng bộ Doanh nghiệp ngoài Nhà nước TP. Vũng Tàu) trao quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Đoàn Văn Điều, kỹ sư CNTT Công ty TNHH Niềm Tin vào ngày 27-12-2017. 

Tính từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 4.805 đảng viên, đạt 53,75% so với chỉ tiêu Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 30-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kết nạp đảng viên trong nhiệm kỳ 2015-2020 và đạt 56,53% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI đã đề ra.

Đồng chí Trần Tuấn Lĩnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, căn cứ chỉ đạo của Tỉnh ủy, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng thường xuyên rà soát nguồn quần chúng và phân tích cơ cấu đảng viên ở các ngành, lĩnh vực để điều chỉnh chỉ tiêu, có kế hoạch kết nạp cân đối ở từng lĩnh vực; phối hợp với tổ chức chính trị-xã hội phát động các phong trào nhằm phát hiện và giới thiệu nguồn quần chúng. Nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng đã triển khai những mô hình hiệu quả trong phát triển đảng viên, nổi bật là mô hình giao chỉ tiêu phát triển Đảng cho đảng viên.

Đảng bộ TT. Ngãi Giao (huyện Châu Đức) là một trong những tổ chức Đảng đã thành công với mô hình này. Để triển khai thực hiện, các đảng viên trong các chi bộ đã tiếp cận, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng vào Đảng của quần chúng, từ đó chọn lựa để bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng. Nhờ sâu sát, nắm rõ đặc điểm của các quần chúng được lựa chọn bồi dưỡng, nên công tác thẩm tra, xác minh hồ sơ người xin vào Đảng thực hiện nhanh chóng, chính xác. Trong năm 2017, từ mô hình này, Đảng bộ TT. Ngãi Giao đã giới thiệu 35 quần chúng đi học lớp nhận thức về Đảng, qua đó kết nạp được 17 đảng viên mới, đạt 106,25% chỉ tiêu năm. 

Cũng với mô hình nói trên, Đảng bộ TT. Long Hải (huyện Long Điền) đã giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi bộ. Trên cơ sở đó, các chi bộ đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển đảng viên của chi bộ và quyết tâm thực hiện. Chi bộ giao nhiệm vụ, tạo điều kiện để quần chúng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, bồi dưỡng về phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, phát huy năng lực và phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú để tạo nguồn phát triển Đảng. Kết thúc năm 2017, Đảng bộ TT. Long Hải đã kết nạp được 26 đảng viên, đạt 104% chỉ tiêu giao; trong đó có 6 đảng viên ở khu phố.

Mặc dù, từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 4.805 đảng viên, đạt 56,53% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI đã đề ra; một số cơ sở Đảng đã có giải pháp cụ thể để tăng cường chất lượng, hiệu quả trong phát triển đảng viên mới. Tuy nhiên, một trong những khó khăn hiện nay là nhiều tổ chức Đảng không còn nguồn kết nạp Đảng (3 Đảng bộ cơ sở và 41 chi bộ). Do đó, năm 2018 và các năm tiếp theo, trong số các nhiệm vụ trong tâm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý đến vấn đề tạo nguồn để bồi dưỡng, kết nạp Đảng. Nói về nhiệm vụ này, đồng chí Trần Tuấn Lĩnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, các cấp ủy phải căn cứ vào Kế hoạch 10-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kết nạp đảng viên nhiệm kỳ 2015-2020 để xem xét, rà soát nguồn quần chúng thực tế tại đảng bộ từ đó điều chỉnh và giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên hàng năm cho từng tổ chức cơ sở Đảng thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện chỉ tiêu chung của tỉnh. Các cấp ủy phải đặc biệt quan tâm đến quần chúng ưu tú hoạt động trong các tổ chức chính trị-xã hội ở cơ sở, được tín nhiệm tại địa bàn thôn, ấp, khu phố, tổ dân cư; đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo; nông dân, công nhân, người lao động trực tiếp và chủ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh giỏi, lực lượng đoàn viên thanh niên.

Trong năm 2017, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy có tỷ lệ kết nạp đảng viên cao gồm: Huyện ủy Châu Đức (125,9%), Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh (122,8%), Huyện ủy Đất Đỏ (121,2%), Thành ủy Vũng Tàu (107,6%).

Bài, ảnh: LƯU - THẮNG

;
.